פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
פיתוח שיטה ומודל לחיזוי צריכת מזון פרטנית ויעילות ניצול המזון לייצור בתנאי משק בהתבסס על חיישנים למדידת התנהגות האכילה של פרת החלב
20-11-007; 362-0442
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות
דוח מחקר