עלון הנוטע

עש התמר הקטן,  Batrachedra amydraula Meyrick , הוא אחד ממזיקי התמר החשובים במזרח התיכון. לישראל הוא חדר בראשית שנות השבעים ונפוץ בהדרגה למרבית מטעי התמר בארץ. הופעת המזיק בצפיפות הגורמת לנזק כלכלי מוגבלת לתקופה שבין ראשית אפריל עד סוף יולי. בתקופה זו נצפו שלושה דורות שלו. לקראת סוף הקיץ נכנסים הזחלים בדרגתם האחרונה לתרדמה בתוך פקעות קורים שהם טווים, והבוגרים מגיחים לקראת סוף מרץ וראשית אפריל. זחלי העש תוקפים את חנטי הפרי הירוקים וגורמים לנשירתם. הפסדי היבול עלולים להגיע לשיעורים גבוהים עד כדי 50-75% . לעש זה כמה אויבים טבעיים, בעיקר צרעות טפיליות, אך יעילותם בהדברתו מוגבלת ביותר. לצורך הדברת העש משמשים אם כן תכשירי הדברה מקבוצות כימיות שונות וכמה תכשירים מיקרוביאליים. ב 2011- זוהה לראשונה פרומון המין של העש. זיהוי מרכיבי הפרומון מאפשר לראשונה לנטר את המזיק באופן הרגיש ביותר על מנת לתזמן פעולות הדברה נגדו. זיהוי הפרומון יאפשר לבדוק את סוגיית הפנולוגיה של אוכלוסיית העש באופן הטוב ביותר, כאשר מידע מדויק לגבי הפנולוגיה של העש חיוני להתמודדות מושכלת עם המזיק. עד כה אין מידע אמין בנושא זה, והאם חלון זמן הנזק אכן מהווה אמת מידה לפעילות העונתית. עם זאת, עדיין יש להשלים את קביעת ההרכב המדויק של הפרומון כדי לפתח שיטות ליישומו באופן המתאים, היעיל והזול ביותר למגדלים.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
עש התמר הקטן Batrachedra amydraula Meyrick
66 (1)

עש התמר הקטן,  Batrachedra amydraula Meyrick , הוא אחד ממזיקי התמר החשובים במזרח התיכון. לישראל הוא חדר בראשית שנות השבעים ונפוץ בהדרגה למרבית מטעי התמר בארץ. הופעת המזיק בצפיפות הגורמת לנזק כלכלי מוגבלת לתקופה שבין ראשית אפריל עד סוף יולי. בתקופה זו נצפו שלושה דורות שלו. לקראת סוף הקיץ נכנסים הזחלים בדרגתם האחרונה לתרדמה בתוך פקעות קורים שהם טווים, והבוגרים מגיחים לקראת סוף מרץ וראשית אפריל. זחלי העש תוקפים את חנטי הפרי הירוקים וגורמים לנשירתם. הפסדי היבול עלולים להגיע לשיעורים גבוהים עד כדי 50-75% . לעש זה כמה אויבים טבעיים, בעיקר צרעות טפיליות, אך יעילותם בהדברתו מוגבלת ביותר. לצורך הדברת העש משמשים אם כן תכשירי הדברה מקבוצות כימיות שונות וכמה תכשירים מיקרוביאליים. ב 2011- זוהה לראשונה פרומון המין של העש. זיהוי מרכיבי הפרומון מאפשר לראשונה לנטר את המזיק באופן הרגיש ביותר על מנת לתזמן פעולות הדברה נגדו. זיהוי הפרומון יאפשר לבדוק את סוגיית הפנולוגיה של אוכלוסיית העש באופן הטוב ביותר, כאשר מידע מדויק לגבי הפנולוגיה של העש חיוני להתמודדות מושכלת עם המזיק. עד כה אין מידע אמין בנושא זה, והאם חלון זמן הנזק אכן מהווה אמת מידה לפעילות העונתית. עם זאת, עדיין יש להשלים את קביעת ההרכב המדויק של הפרומון כדי לפתח שיטות ליישומו באופן המתאים, היעיל והזול ביותר למגדלים.

פרסום מקצועי