חיפוש מתקדם
עלון הנוטע

עקת קרה במטע, שהתבטאה בעלייה של ייצור אתילן, התרככות מהירה ועלייה בדליפת היונים בפירות במהלך אחסון ושהייה בחיי מדף, האיצה תהליכי הבשלה בפירות אבוקדו. עלייה בייצור אתילן ובפד"ח התרחשה בפירות שסבלו מקרה בעודם על העץ, בעוד שבפירות שלא סבלו מקרה החלה העלייה בייצור אתילן ופד"ח שלושה ימים לאחר הקטיף. הקדמה בייצור אתילן בפירות שסבלו מקרה לוותה בעלייה ברמת הביטוי של גנים המעורבים בביוסינתזה ומעבר אותו של אתילן. ממצאי העבודה מרמזים, שבאבוקדו שסבל בחורף מתנאי קרה חלה ירידה באיכות הפרי וחיי מדף שלו קצרים יותר.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
עקת קרה במטע והשפעתה על הבשלת אבוקדו מזן 'ארד'
64

עקת קרה במטע, שהתבטאה בעלייה של ייצור אתילן, התרככות מהירה ועלייה בדליפת היונים בפירות במהלך אחסון ושהייה בחיי מדף, האיצה תהליכי הבשלה בפירות אבוקדו. עלייה בייצור אתילן ובפד"ח התרחשה בפירות שסבלו מקרה בעודם על העץ, בעוד שבפירות שלא סבלו מקרה החלה העלייה בייצור אתילן ופד"ח שלושה ימים לאחר הקטיף. הקדמה בייצור אתילן בפירות שסבלו מקרה לוותה בעלייה ברמת הביטוי של גנים המעורבים בביוסינתזה ומעבר אותו של אתילן. ממצאי העבודה מרמזים, שבאבוקדו שסבל בחורף מתנאי קרה חלה ירידה באיכות הפרי וחיי מדף שלו קצרים יותר.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם