יונס, מורירה

עלון הנוטע

בישראל נחשב עש הזית (Prays oleae) למזיק משני, שנזקו מועט יחסית לזה של זבוב הים התיכון, והוא טרם נחקר בצורה מסודרת. במסגרת ניסוי שנערך במטע זיתים מזן 'סורי' של משפחת אבו-טועמה בבקה אל גרבייה, לבחינת השפעתן של רמות השקיה שונות על נגיעות פירות בזבוב הזית, נמצאה בעונת 2009 נוכחות גבוהה של עש הזית. מתוצאות הניסוי עולה הצורך לקבוע את הפנולוגיה והתפוצה של עש הזית, להעריך את שיעורי הנזק הגרם בעטיו בישראל ולהיערך לגיבוש פרוטוקולי הדברה, בהתאם לצורך. בכל מקרה אין לטפל כנגד המזיק לפני שנלמדה השפעתו. נוכחותם של אויבים טבעיים כגון צרעות טפיליות, מעלה את האפשרות שרמת הנזק הנמוכה שנצפתה עד כה בארץ נובעת מהדברה ביולוגית יעילה.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
הגנת הצומח: עש הזית - האם ירים ראשו?

יונס, מורירה

64

בישראל נחשב עש הזית (Prays oleae) למזיק משני, שנזקו מועט יחסית לזה של זבוב הים התיכון, והוא טרם נחקר בצורה מסודרת. במסגרת ניסוי שנערך במטע זיתים מזן 'סורי' של משפחת אבו-טועמה בבקה אל גרבייה, לבחינת השפעתן של רמות השקיה שונות על נגיעות פירות בזבוב הזית, נמצאה בעונת 2009 נוכחות גבוהה של עש הזית. מתוצאות הניסוי עולה הצורך לקבוע את הפנולוגיה והתפוצה של עש הזית, להעריך את שיעורי הנזק הגרם בעטיו בישראל ולהיערך לגיבוש פרוטוקולי הדברה, בהתאם לצורך. בכל מקרה אין לטפל כנגד המזיק לפני שנלמדה השפעתו. נוכחותם של אויבים טבעיים כגון צרעות טפיליות, מעלה את האפשרות שרמת הנזק הנמוכה שנצפתה עד כה בארץ נובעת מהדברה ביולוגית יעילה.

פרסום מקצועי