חיפוש מתקדם
עלון הנוטע

בעוד שהשטח המושקה של כרמי זית לשמן בעולם גדל והולך, איפיון מצבם ההזנתי של העצים מבוסס ברובו על נתונים שנאספו מש טחי בעל. בעבודה הנוכחית נבדק מצב ההזנה של שני זני זית מק מיים, ׳סורי׳ ו׳ברנע׳, בהתאם למנות ההשקיה שקיבלו במשך ארבע שנים. ריכוזי חנקן, זרחן ואשלגן בעלים דיאגנוסטיים, שנדגמו בחודש יולי מדי שנה בתקופת הניסוי, שימשו כמדד לאיפיון מצבם ההזנתי של העצים. ריכוז החנקן בעלים לא הושפע מרמת ההשקיה, בעוד שריכוזי הזרחן והאשלגן עלו עם העלייה במנת ההשקיה. כן נמצאו הבדלים בין הזנים בריכוזי המינרלים בעלים. תוצאות אלו מדגישות את הקשר החזק בין רמת ההשקיה למצב ההזנה של העצים בחלק  מהיסודות ועשויות לסייע בפיתוח המלצות דישון מדויקות בכרמי זית אינטנסיביים בהשקיה מלאה..

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
רמת ההשקיה והשפעתה על מצב ההזנה בעצי זית לשמן
71 (11)

בעוד שהשטח המושקה של כרמי זית לשמן בעולם גדל והולך, איפיון מצבם ההזנתי של העצים מבוסס ברובו על נתונים שנאספו מש טחי בעל. בעבודה הנוכחית נבדק מצב ההזנה של שני זני זית מק מיים, ׳סורי׳ ו׳ברנע׳, בהתאם למנות ההשקיה שקיבלו במשך ארבע שנים. ריכוזי חנקן, זרחן ואשלגן בעלים דיאגנוסטיים, שנדגמו בחודש יולי מדי שנה בתקופת הניסוי, שימשו כמדד לאיפיון מצבם ההזנתי של העצים. ריכוז החנקן בעלים לא הושפע מרמת ההשקיה, בעוד שריכוזי הזרחן והאשלגן עלו עם העלייה במנת ההשקיה. כן נמצאו הבדלים בין הזנים בריכוזי המינרלים בעלים. תוצאות אלו מדגישות את הקשר החזק בין רמת ההשקיה למצב ההזנה של העצים בחלק  מהיסודות ועשויות לסייע בפיתוח המלצות דישון מדויקות בכרמי זית אינטנסיביים בהשקיה מלאה..

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם