חיפוש מתקדם

הכנה 677.GF ,הכנה המסחרית לשקד בארץ, אינה נותנת מענה לקרקעות נגועות בנמטודת העפצים. לשם המשך אחזקת ופיתוח הענף, התחיל ניסוי במטרה למצוא כנה שתוכל לגדול בקרקעות אלה בתנאי אינטנסיפיקציה, שתעניק עץ בריא ויבולים גבוהים, כמקובל על כנת 677.GF .הובאו לארץ כנות ,'Nickels' ב"ומארה) GN-9) 'Monegro'-ו), GN-22) 'Felinem' ,(GN-15) 'Garnem' מספרד 'Viking 'ו-'536 Hansen ,'העמידות למספר מיני נמטודות. מטרת המחקר היא בחינת ההתאמה של כנות עמידות לנמטודות לגידול זני שקד מסחריים בישראל. ב-2013 ניטעו הכנות הנ"ל מורכבות בזנים 'אום אל פחם' ו'שפע' בהשוואה ל-677.GF במרכז מחקר נוה יער. העצים התפתחו יפה ובקיץ 2015 הניבו יבול ראשון. עדיין מוקדם להסיק מסקנות.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בחינת כנות עמידות לנמטודות לשקד
Examining nematode-resistant rootstocks for almond
203-0985-15
בחינת כנות עמידות לנמטודות לשקד
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות

הכנה 677.GF ,הכנה המסחרית לשקד בארץ, אינה נותנת מענה לקרקעות נגועות בנמטודת העפצים. לשם המשך אחזקת ופיתוח הענף, התחיל ניסוי במטרה למצוא כנה שתוכל לגדול בקרקעות אלה בתנאי אינטנסיפיקציה, שתעניק עץ בריא ויבולים גבוהים, כמקובל על כנת 677.GF .הובאו לארץ כנות ,'Nickels' ב"ומארה) GN-9) 'Monegro'-ו), GN-22) 'Felinem' ,(GN-15) 'Garnem' מספרד 'Viking 'ו-'536 Hansen ,'העמידות למספר מיני נמטודות. מטרת המחקר היא בחינת ההתאמה של כנות עמידות לנמטודות לגידול זני שקד מסחריים בישראל. ב-2013 ניטעו הכנות הנ"ל מורכבות בזנים 'אום אל פחם' ו'שפע' בהשוואה ל-677.GF במרכז מחקר נוה יער. העצים התפתחו יפה ובקיץ 2015 הניבו יבול ראשון. עדיין מוקדם להסיק מסקנות.

דוח מחקר
אולי יעניין אותך גם