חיפוש מתקדם

הקמחית המנוקדת היא מזיק קשה של גידול הכותנה וצמחי נוי רבים בישראל. ננקטו מספר פעולות כנגדה, שכללו: א. הקמה ואחזקת גידול מעבדתי של הקמחית, ב. בחינת היבטים ביולוגיים רלוונטיים לביצוע הדברה ביולוגית של הכנימה, ובכלל זה חיפוש בבקליפורניה (בשיתוף עם חוקרים שם) של הטפיל arizonensis Aenasius . בנוסף, נבחנה התבססת הצרעה הטפילית Apoanagyrus californicus בארץ. עד כה, בשל סיבות המפורטת בדוח, הטפיל ככל הנראה, לא התבסס, ולכן הוחלט שלא להמשיך את הפרויקט בשנת 2016 .האפשרות לחידושו תישקל אם וכאשר יסתבר שישנה אפשרות ריאלית לייבא את אותו הטפיל (המכונה bambawalei Aenasius (מסין.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
תוכנית מו"פ – אקלום צרעות טפיליות להדברה ביולוגית של הקמחית המנוקדת
15-1830-1
תוכנית מו"פ – אקלום צרעות טפיליות להדברה ביולוגית של הקמחית המנוקדת
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות

הקמחית המנוקדת היא מזיק קשה של גידול הכותנה וצמחי נוי רבים בישראל. ננקטו מספר פעולות כנגדה, שכללו: א. הקמה ואחזקת גידול מעבדתי של הקמחית, ב. בחינת היבטים ביולוגיים רלוונטיים לביצוע הדברה ביולוגית של הכנימה, ובכלל זה חיפוש בבקליפורניה (בשיתוף עם חוקרים שם) של הטפיל arizonensis Aenasius . בנוסף, נבחנה התבססת הצרעה הטפילית Apoanagyrus californicus בארץ. עד כה, בשל סיבות המפורטת בדוח, הטפיל ככל הנראה, לא התבסס, ולכן הוחלט שלא להמשיך את הפרויקט בשנת 2016 .האפשרות לחידושו תישקל אם וכאשר יסתבר שישנה אפשרות ריאלית לייבא את אותו הטפיל (המכונה bambawalei Aenasius (מסין.

דוח מחקר
אולי יעניין אותך גם