חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' אשר ברטל, דר' גיא לוי, דר' משה שנקר

מזרח עמק בית שאן נשלט על ידי אקלים צחיח ערבתי, המאופיין במיעוט משקעים, ותנאי אקלים קיצוניים. בנוסף, חסרים בו מקורות מים שפירים. הקרקע באזור המחקר, חרסיתית (כ 40%- חרסית) ומכילה כ 50% גיר. האזור רובו ככולו מעובד, החקלאות מהווה ענף כלכלי עיקרי בו, והגידולים החקלאיים מתבססים ברובם על השקיה. איכות מי ההשקיה, האקלים השורר באזור, והמחסור במים בשנים האחרונות הביאו לכך שהקרקע באזור מזרח עמק בית שאן עברה תהליכי המלחה, נתרון ופגיעה במבנה. בשנים האחרונות, ענף גידולי השדה בעמק בית שאן סובל מירידת יבולים הפוגעת ברווחיותו וגרמה לנטישת שטחים רבים. השערת המחקר קושרת את ירידת הפוריות לפגיעה במבנה הקרקע ומניחה כי ניתן לשפר את מבנה הקרקע, ובדרך זו להעלות את פוריותה, ע"י יישום קומפוסט במשולב עם שיפור באיכות מי ההשקיה. יחד עם זאת, עפ"י ההשערה, יעילות טיוב הקרקע ע"י הקומפוסט תלויה בטמפרטורה.

מטרתה של עבודה זו הייתה לבחון את האפשרות לשיפור המבנה והתכונות הכימיות והפיזיקו-כימיות של קרקע שעברה המלחה ונתרון, על ידי תוספת של קומפוסט לקרקע במקביל לשיפור איכות מי ההשקיה. זאת, בכדי לבחון פתרון יישומי לשיפור היבול מהקרקע באזור מזרח עמק בית שאן.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
שיקום קרקעות שעברו תהליכי המלחה ונתרון באמצעות שיפור איכות מי ההשקיה ויישום קומפוסט

בהדרכת דר' אשר ברטל, דר' גיא לוי, דר' משה שנקר

מזרח עמק בית שאן נשלט על ידי אקלים צחיח ערבתי, המאופיין במיעוט משקעים, ותנאי אקלים קיצוניים. בנוסף, חסרים בו מקורות מים שפירים. הקרקע באזור המחקר, חרסיתית (כ 40%- חרסית) ומכילה כ 50% גיר. האזור רובו ככולו מעובד, החקלאות מהווה ענף כלכלי עיקרי בו, והגידולים החקלאיים מתבססים ברובם על השקיה. איכות מי ההשקיה, האקלים השורר באזור, והמחסור במים בשנים האחרונות הביאו לכך שהקרקע באזור מזרח עמק בית שאן עברה תהליכי המלחה, נתרון ופגיעה במבנה. בשנים האחרונות, ענף גידולי השדה בעמק בית שאן סובל מירידת יבולים הפוגעת ברווחיותו וגרמה לנטישת שטחים רבים. השערת המחקר קושרת את ירידת הפוריות לפגיעה במבנה הקרקע ומניחה כי ניתן לשפר את מבנה הקרקע, ובדרך זו להעלות את פוריותה, ע"י יישום קומפוסט במשולב עם שיפור באיכות מי ההשקיה. יחד עם זאת, עפ"י ההשערה, יעילות טיוב הקרקע ע"י הקומפוסט תלויה בטמפרטורה.

מטרתה של עבודה זו הייתה לבחון את האפשרות לשיפור המבנה והתכונות הכימיות והפיזיקו-כימיות של קרקע שעברה המלחה ונתרון, על ידי תוספת של קומפוסט לקרקע במקביל לשיפור איכות מי ההשקיה. זאת, בכדי לבחון פתרון יישומי לשיפור היבול מהקרקע באזור מזרח עמק בית שאן.

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם