חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' יוסי טנאי, פרופ' אמנון שוורץ

בשנים האחרונות הולכים ומתרחבים שטחי הגידולים החקלאיים תחת רשתות או בבתי רשת. מלבד יתרונות הרשת בהגנה ממזיקים, והפחתת נזקי קרינה, רוח, ברד וקרה, פריסת הרשת מעל הגידול משרה שינויים במיקרואקלים, אשר בעקבותיהם משתנה צריכת המים של הגידול ונוצרת אפשרות לחיסכון במים. היום קיים ידע רחב על דרישות ההשקיה של גידולים חשופים למרבית הגידולים החקלאיים ברוב אזורי הגידול בעולם, אך נכון להיום, לא קיים מידע מבוסס על צריכת המים של גידולים תחת רשתות. הערכת צריכת המים של גידולים תחת רשתות יכולה להתבצע על- ידי מדידה ישירה של האוופוטרנספירציה (ET) או על ידי חישוב באמצעות מודלים מיקרו-מטאורולוגיים, כגון מודלים מסוג פנמן-מונטי (PM). מודלים אלו הותאמו בעבר לגידולים פתוחים, ללא כיסוי רשת, אך קיימים מעט מאד דיווחים בספרות על יישום והתאמה של מודלים כאלה לגידולים תחת רשתות או בבתי רשת. פיתוח, כיול ושיפור אופן השימוש במודלים אלו יכול להוות כלי עזר לחקלאים לייעול ניהול ההשקיה בבתי רשת ולחיסכון במים. המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבחון את יעילותם ודרכים לשיפורם של מודלים מסוג פנמן-מונטית' הקיימים בספרות לצורך שיפור אמדן האוופוטרנספירציה של מטעים תחת רשתות. מטרות המשנה היו: א. בחינת יעילותם של מודלים לחיזוי אוופוטרנספירציה תחת רשתות באזורי אקלים שונים. ב. בחינת יעילותם של מודלים לחיזוי קרינה נטו תחת רשתות והשפעת שילובם במודלים מסוג פנמן-מונטית' על יעילות החיזוי של האוופוטרנספירציה. ג. השפעתם של ביטויים שונים לאפיון ההתנגדות האווירודינאמית על יעילות חיזוי מודלים מסוג פנמן- מונטית'. ד. בחינת השימוש בנתוני אקלים חיצוניים להערכת אוופוטרנספירציה בבתי רשת.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בחינת היעילות של מודלים לחיזוי אוופוטרנספירציה של מטעים בבתי רשת: שיפור המודלים ואופן השימוש בהם

בהדרכת דר' יוסי טנאי, פרופ' אמנון שוורץ

בשנים האחרונות הולכים ומתרחבים שטחי הגידולים החקלאיים תחת רשתות או בבתי רשת. מלבד יתרונות הרשת בהגנה ממזיקים, והפחתת נזקי קרינה, רוח, ברד וקרה, פריסת הרשת מעל הגידול משרה שינויים במיקרואקלים, אשר בעקבותיהם משתנה צריכת המים של הגידול ונוצרת אפשרות לחיסכון במים. היום קיים ידע רחב על דרישות ההשקיה של גידולים חשופים למרבית הגידולים החקלאיים ברוב אזורי הגידול בעולם, אך נכון להיום, לא קיים מידע מבוסס על צריכת המים של גידולים תחת רשתות. הערכת צריכת המים של גידולים תחת רשתות יכולה להתבצע על- ידי מדידה ישירה של האוופוטרנספירציה (ET) או על ידי חישוב באמצעות מודלים מיקרו-מטאורולוגיים, כגון מודלים מסוג פנמן-מונטי (PM). מודלים אלו הותאמו בעבר לגידולים פתוחים, ללא כיסוי רשת, אך קיימים מעט מאד דיווחים בספרות על יישום והתאמה של מודלים כאלה לגידולים תחת רשתות או בבתי רשת. פיתוח, כיול ושיפור אופן השימוש במודלים אלו יכול להוות כלי עזר לחקלאים לייעול ניהול ההשקיה בבתי רשת ולחיסכון במים. המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבחון את יעילותם ודרכים לשיפורם של מודלים מסוג פנמן-מונטית' הקיימים בספרות לצורך שיפור אמדן האוופוטרנספירציה של מטעים תחת רשתות. מטרות המשנה היו: א. בחינת יעילותם של מודלים לחיזוי אוופוטרנספירציה תחת רשתות באזורי אקלים שונים. ב. בחינת יעילותם של מודלים לחיזוי קרינה נטו תחת רשתות והשפעת שילובם במודלים מסוג פנמן-מונטית' על יעילות החיזוי של האוופוטרנספירציה. ג. השפעתם של ביטויים שונים לאפיון ההתנגדות האווירודינאמית על יעילות חיזוי מודלים מסוג פנמן- מונטית'. ד. בחינת השימוש בנתוני אקלים חיצוניים להערכת אוופוטרנספירציה בבתי רשת.

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם