חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' זאב שמילוביץ, דר' אורי ירמיהו

ההכרה הגוברת במעלות הבריאותיות של שמן זית ( Olea eurpae) הובילה לעלייה בצריכתו העולמית. רוב כרמי הזית בארץ ובעולם גדלים בתנאי בעל, אולם העץ מגיב היטב להשקייה והיבולים במטע מושקה עשויים לעלות במידה ניכרת. לאור כל האמור לעיל בשנים האחרונות מתרחבות הנטיעות של זית לשמן הגדל בתנאי שלחין בכל רחבי העולם. שיפורים עדכניים בגידול ועיבוד הזית נכנסו לשימוש והביאו לגידול במטעים צפופים, בממשק אינטנסיבי הכולל הדשייה. בתנאים אלו להזנה השפעה על יבול ואיכות שמן הזית. דישון בחסר פוגע ביבול ואילו דישון בעודף יכול לפגוע ביבול, באיכות השמן ובסביבה, לדוגמא זיהום קרקעות, מי תהום ומאגרי מים. עלויות הדשנים המאמירות מחדדות את הצורך בניטור מינראלי ההזנה בעצי הזית. כיום, קביעת המצב ההזנתי של העץ מבוסס על אנליזות כימיות של דוגמאות עלים דיאגנוסטיים, במעבדה. אנליזות אלו יקרות ודורשות זמן עבודה מרובה ולכן נערכות, במקרה הטוב, אחת לשנה. לאור כל זאת, דרושה שיטת מדידה אמינה מהירה ויעילה להערכת ריכוז המינרלים בעלי הזית. גידול הזית במטעים בישראל, מניב 70% מכמות השמן המשווקת בארץ. הזן "ברנע" מצטיין ביבוליו בתנאי שלחין ומותאם היטב למסיק מכני ולכן מהווה את הזן העיקרי לגידול בתנאים אינטנסיביים בישראל, עקב כך הוא משמש למודל במחקר זה .

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
הערכת ריכוז מינרלים בעלי זית ( Olea eurpaea) באמצעות החזרה ספקטראלית ב- NIR - VI

בהדרכת דר' זאב שמילוביץ, דר' אורי ירמיהו

ההכרה הגוברת במעלות הבריאותיות של שמן זית ( Olea eurpae) הובילה לעלייה בצריכתו העולמית. רוב כרמי הזית בארץ ובעולם גדלים בתנאי בעל, אולם העץ מגיב היטב להשקייה והיבולים במטע מושקה עשויים לעלות במידה ניכרת. לאור כל האמור לעיל בשנים האחרונות מתרחבות הנטיעות של זית לשמן הגדל בתנאי שלחין בכל רחבי העולם. שיפורים עדכניים בגידול ועיבוד הזית נכנסו לשימוש והביאו לגידול במטעים צפופים, בממשק אינטנסיבי הכולל הדשייה. בתנאים אלו להזנה השפעה על יבול ואיכות שמן הזית. דישון בחסר פוגע ביבול ואילו דישון בעודף יכול לפגוע ביבול, באיכות השמן ובסביבה, לדוגמא זיהום קרקעות, מי תהום ומאגרי מים. עלויות הדשנים המאמירות מחדדות את הצורך בניטור מינראלי ההזנה בעצי הזית. כיום, קביעת המצב ההזנתי של העץ מבוסס על אנליזות כימיות של דוגמאות עלים דיאגנוסטיים, במעבדה. אנליזות אלו יקרות ודורשות זמן עבודה מרובה ולכן נערכות, במקרה הטוב, אחת לשנה. לאור כל זאת, דרושה שיטת מדידה אמינה מהירה ויעילה להערכת ריכוז המינרלים בעלי הזית. גידול הזית במטעים בישראל, מניב 70% מכמות השמן המשווקת בארץ. הזן "ברנע" מצטיין ביבוליו בתנאי שלחין ומותאם היטב למסיק מכני ולכן מהווה את הזן העיקרי לגידול בתנאים אינטנסיביים בישראל, עקב כך הוא משמש למודל במחקר זה .

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם