כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

 seedcorn maggot; bean seed fly 

זבוב שעיר השוקיים (זבובאים: אנתומיתיים).

seedcorn maggot; bean seed fly

 Diptera: Anthomyiidae)Delia platura)

שלב התפתחות הצמח: נבט

איבר הצמח:  שורש, גבעול

מזיק שתוקף נבטים של גידולים שונים. נגיעות זאת בדרך כלל מתרחשת בתחילת האביב ונזק רב עלול להיגרם לנבטי תירס בזמן זה.

----------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

אורך גוף הבוגר הוא 6-4 מ"מ. צבע גופו אפור, ורגליו מכוסות שערות. הרימות לבנות ומגיעות לאורך מרבי של 7 מ"מ. הגולם (חביונה) חום, ואורכו 5-4 מ"מ.

 


                                                          

המזיק פעיל בראשית האביב כל עוד הטמפרטורות נמוכות. חריש וחומר אורגני בלתי מפורק בקרקע מושכים את הנקבות להטיל בשדה. הביצים מוטלות על שאריות צמחים או על גבעולים בסמוך לפני הקרקע. להשלמת מחזור החיים נדרשים 6-4 שבועות בטמפרטורה של 20 מ"צ.

 

 

תירס

אכילה של זרעים, נבטים וחלקי צמח תת-קרקעיים של צמחים צעירים. בישראל הנזק העקרי היה לאגוזי אדמה, שעועית, תירס ומלפפון. הזבוב יכול להעביר את מחלת הארוויניה.

מציאת רימות בשורשי צמחים מתייבשים או מתים.

זריעה מאוחרת באביב. מינימום עיבוד וניקיון מעשביה. עיטוי זרעים או טיפולי הדברה עם תכשיר גרגירי בחריץ הזריעה.

לא ידוע

רימת הזרע

 seedcorn maggot; bean seed fly 

זבוב שעיר השוקיים (זבובאים: אנתומיתיים).

seedcorn maggot; bean seed fly

 Diptera: Anthomyiidae)Delia platura)

שלב התפתחות הצמח: נבט

איבר הצמח:  שורש, גבעול

מזיק שתוקף נבטים של גידולים שונים. נגיעות זאת בדרך כלל מתרחשת בתחילת האביב ונזק רב עלול להיגרם לנבטי תירס בזמן זה.

----------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

אורך גוף הבוגר הוא 6-4 מ"מ. צבע גופו אפור, ורגליו מכוסות שערות. הרימות לבנות ומגיעות לאורך מרבי של 7 מ"מ. הגולם (חביונה) חום, ואורכו 5-4 מ"מ.

 


                                                          

בוגר של זבוב שעיר השוקיים
(Photo: Thomas Palmer bugguide.net)
רימות ונזק של זבוב שעיר השוקיים
(entoweb.okstate.edu)

המזיק פעיל בראשית האביב כל עוד הטמפרטורות נמוכות. חריש וחומר אורגני בלתי מפורק בקרקע מושכים את הנקבות להטיל בשדה. הביצים מוטלות על שאריות צמחים או על גבעולים בסמוך לפני הקרקע. להשלמת מחזור החיים נדרשים 6-4 שבועות בטמפרטורה של 20 מ"צ.

 

 

.
.
.
.

תירס

.
.
.
.

אכילה של זרעים, נבטים וחלקי צמח תת-קרקעיים של צמחים צעירים. בישראל הנזק העקרי היה לאגוזי אדמה, שעועית, תירס ומלפפון. הזבוב יכול להעביר את מחלת הארוויניה.

.
.
.
.

מציאת רימות בשורשי צמחים מתייבשים או מתים.

.
.
.
.

זריעה מאוחרת באביב. מינימום עיבוד וניקיון מעשביה. עיטוי זרעים או טיפולי הדברה עם תכשיר גרגירי בחריץ הזריעה.

.
.
.
.

לא ידוע

.
.
.
.
"רימת הזרע"
seedcorn maggot
"seed maggot"
רימת הזרע

 seedcorn maggot; bean seed fly 

זבוב שעיר השוקיים (זבובאים: אנתומיתיים).

seedcorn maggot; bean seed fly

 Diptera: Anthomyiidae)Delia platura)

שלב התפתחות הצמח: נבט

איבר הצמח:  שורש, גבעול

מזיק שתוקף נבטים של גידולים שונים. נגיעות זאת בדרך כלל מתרחשת בתחילת האביב ונזק רב עלול להיגרם לנבטי תירס בזמן זה.

----------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

אורך גוף הבוגר הוא 6-4 מ"מ. צבע גופו אפור, ורגליו מכוסות שערות. הרימות לבנות ומגיעות לאורך מרבי של 7 מ"מ. הגולם (חביונה) חום, ואורכו 5-4 מ"מ.

 


                                                          

המזיק פעיל בראשית האביב כל עוד הטמפרטורות נמוכות. חריש וחומר אורגני בלתי מפורק בקרקע מושכים את הנקבות להטיל בשדה. הביצים מוטלות על שאריות צמחים או על גבעולים בסמוך לפני הקרקע. להשלמת מחזור החיים נדרשים 6-4 שבועות בטמפרטורה של 20 מ"צ.

 

 

תירס

אכילה של זרעים, נבטים וחלקי צמח תת-קרקעיים של צמחים צעירים. בישראל הנזק העקרי היה לאגוזי אדמה, שעועית, תירס ומלפפון. הזבוב יכול להעביר את מחלת הארוויניה.

מציאת רימות בשורשי צמחים מתייבשים או מתים.

זריעה מאוחרת באביב. מינימום עיבוד וניקיון מעשביה. עיטוי זרעים או טיפולי הדברה עם תכשיר גרגירי בחריץ הזריעה.

לא ידוע

"רימת הזרע"
seedcorn maggot
"seed maggot"