חיפוש מתקדם

ג'טון א. באיירס - פתרונות סמיוכימיקלים, תלמי מנשה, באר יעקב.
יונתן מעוז - ענף הפירות, מועצת הצמחים.

עלון הנוטע

חיפושית האמברוזיה Euwallacea formicatus (Eichhoff) הינה מזיק קשה למטעי אבוקדו שפתרונות ההדברה הידידותית כנגדה מצומצמים. לפני מספר שנים נמצא חומר נדיף המושך את החיפושיות (מושכן) ומתאים לניטור ולהדברה בשיטה של לכידה המונית. בעבודה זו נעשה שימוש במושכן שמשולבים בו חומרים נדיפים דוחים בשיטת 'דחוף ומשוך' (Push-Pull) שטרם נוסתה בארץ.
במאמר הנוכחי מתוארת בדיקה של חומרי דחייה מתאימים והרצת מודלים ממוחשבים הבודקים את יעילות שיטת 'דחוף ומשוך' מול לכידה המונית. הסימולציות מראות כי שילוב חומרים נדיפים דוחים עם מושכן במערכת 'דחוף ומשוך' יעילה בצמצום האוכלוסייה בהשוואה לשימוש במושכן בלבד בלכידה המונית. כיום נערכים ניסיונות ליישום שיטת 'דחוף ומשוך' לחיפושית זו במטעי אבוקדו.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
שיטת 'דחוף ומשוך' להגנה על עצי אבוקדו מנזקי האמברוזיה

ג'טון א. באיירס - פתרונות סמיוכימיקלים, תלמי מנשה, באר יעקב.
יונתן מעוז - ענף הפירות, מועצת הצמחים.

74

חיפושית האמברוזיה Euwallacea formicatus (Eichhoff) הינה מזיק קשה למטעי אבוקדו שפתרונות ההדברה הידידותית כנגדה מצומצמים. לפני מספר שנים נמצא חומר נדיף המושך את החיפושיות (מושכן) ומתאים לניטור ולהדברה בשיטה של לכידה המונית. בעבודה זו נעשה שימוש במושכן שמשולבים בו חומרים נדיפים דוחים בשיטת 'דחוף ומשוך' (Push-Pull) שטרם נוסתה בארץ.
במאמר הנוכחי מתוארת בדיקה של חומרי דחייה מתאימים והרצת מודלים ממוחשבים הבודקים את יעילות שיטת 'דחוף ומשוך' מול לכידה המונית. הסימולציות מראות כי שילוב חומרים נדיפים דוחים עם מושכן במערכת 'דחוף ומשוך' יעילה בצמצום האוכלוסייה בהשוואה לשימוש במושכן בלבד בלכידה המונית. כיום נערכים ניסיונות ליישום שיטת 'דחוף ומשוך' לחיפושית זו במטעי אבוקדו.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם