חיפוש מתקדם

ורנין שואהנה - המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי.

עלון הנוטע

הפקת שמן זית היא מהתעשיות המובילות בתחום ייצור השמנים בארץ ובאגן הים התיכון כולו. בתהליך הייצור המקובל בארץ ובשטחי הרשות הפלסטינית ונוצרים בבית הבד, בנוסף לשמן, שתי פאזות של פסולת: עקר, פסולת נוזלית וגפת, פסולת מוצקה. הפסולת הנוזלית הינה תרחיף מימי שבו מומסים או מורחפים חומרים רבים לרבות חומצות שומן ופוליפנולים שעלולים לפגוע בפוריות הקרקע. לעומת זאת, מצויים בעקר גם אשלגן וזרחן, יסודות החיוניים להתפתחות הצמח. מטרות המחקר היו לאפיין ולכמת את ריכוזי הזרחן, החנקן והאשלגן המצויים בעקר, וכן לבדוק את ההשפעה שיש להוספת עקר לקרקעות באזורים שונים בארץ וברשות הפלסטינית על ריכוזם של יסודות אלה. בעוד שהוספת עקר העשירה את הקרקע באשלגן, בזרחן ובחומר אורגני, גרמה זו להפחתה ברמת החנקן הזמין. נראה שכתוצאה מיחס פחמן/חנקן גבוה בעקר הצריכה הפעילות המיקרוביאלית המואצת ניצול חנקן זמין המצוי בקרקע. מכאן, שבעוד שהוספה מושכלת של עקר יכולה לשמש תחליף, חלקי לפחות, לדשני אשלגן וזרחן, הוספתו לקרקע עלולה לחייב דישון חנקני גבוה מזה שהיה נדרש ללא תוספת העקר.  

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
פוטנציאל השימוש בעקר כתוסף לקרקע חקלאית

ורנין שואהנה - המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי.

74

הפקת שמן זית היא מהתעשיות המובילות בתחום ייצור השמנים בארץ ובאגן הים התיכון כולו. בתהליך הייצור המקובל בארץ ובשטחי הרשות הפלסטינית ונוצרים בבית הבד, בנוסף לשמן, שתי פאזות של פסולת: עקר, פסולת נוזלית וגפת, פסולת מוצקה. הפסולת הנוזלית הינה תרחיף מימי שבו מומסים או מורחפים חומרים רבים לרבות חומצות שומן ופוליפנולים שעלולים לפגוע בפוריות הקרקע. לעומת זאת, מצויים בעקר גם אשלגן וזרחן, יסודות החיוניים להתפתחות הצמח. מטרות המחקר היו לאפיין ולכמת את ריכוזי הזרחן, החנקן והאשלגן המצויים בעקר, וכן לבדוק את ההשפעה שיש להוספת עקר לקרקעות באזורים שונים בארץ וברשות הפלסטינית על ריכוזם של יסודות אלה. בעוד שהוספת עקר העשירה את הקרקע באשלגן, בזרחן ובחומר אורגני, גרמה זו להפחתה ברמת החנקן הזמין. נראה שכתוצאה מיחס פחמן/חנקן גבוה בעקר הצריכה הפעילות המיקרוביאלית המואצת ניצול חנקן זמין המצוי בקרקע. מכאן, שבעוד שהוספה מושכלת של עקר יכולה לשמש תחליף, חלקי לפחות, לדשני אשלגן וזרחן, הוספתו לקרקע עלולה לחייב דישון חנקני גבוה מזה שהיה נדרש ללא תוספת העקר.  

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם