נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

מיכאל נוי - שה"מ, משרד החקלאות.
קליף להב - שה"מ, משרד החקלאות.
אדולפו לוין - מו"פ צפון. 

עלון הנוטע

מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו (Mango malformation disease), הנגרמת מהפטריה Fusarium mangiferae, התבססה ברוב אזורי הגידול בארץ, גורמת לנזקים כבדים ומהווה איום קיומי על הענף. בעצים נוצרות תפרחות מעוותות דמויות כרובית, החנטה נמוכה  והיבול מועט. מחקרים רבים בארץ ובעולם עסקו במחלה ובדרכים לפתרונה, אך זו עדיין גורמת נזקים קשים לגידול. במסגרת העבודה מוצגות כמה דרכים להתמודדות יעילה עם המחלה, בהן פיתוח ממשק הדברה במטע, בחינת יעילות של פרוטוקול לייצור חומר ריבוי וכן פיתוח ממשק להדברה סולרית (בחום) של הפתוגן בתפרחות נגועות לאחר הסרתן. טבילת רכב נגוע מאוד בתמיסה שהכילה את תכשיר ההדברה פרוכלורז 0.2% הפחיתה את רמת ההישרדות של הפטריה בפקעים, אך ברוב הניסויים לא התקבל ריפוי הרוכבים. ולאחר זמן מההרכבה לא נצפתה הפחתה בנגיעות. סילוק החומר הרע מהמטע והשמדתו חיוניים להתמודדות עם המחלה. טיפול סולרי בתפרחות נגועות קטל את הפתוגן באופן מוחלט לאחר מספר ימים. נמצא, שעל הטיפול להתבצע במקום חשוף לקרינת שמש ולהימשך ארבעה שבועות לפחות. טיפולי ריסוס בחומר ההדברה פרוכלורז בשילוב סניטציה במטע, קרי סילוק חוזר של תפרחות נגועות, נמצאו יעילים להתמודדות עם הנגע. בניסויי שדה שנערכו בזן "קיט" במטעים במעגן ובשדה ניצן, העלה הטיפול המשולב את היבול באופן מובהק והפחית את חומרת המחלה בהשוואה לביקורת לא מטופלת שכללה סניטציה בלבד. לאור תוצאות ניסויי השדה קיבלו תכשירי הפרוכלורז - מיראז' של חברת "אדמה מכתשים" ואוקטב של "מרחב גדות אגרו", רישוי יישום להדברת גורם המחלה. אולם, להצלחת הטיפול חיוני לשלב סניטציה מתאימה (הסרת התפרחות הנגועות), על מנת להפחית את המדבק במטע.
 

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
עיוות התפרחת במנגו: גישות חדשות להתמודדות עם המחלה במטע

מיכאל נוי - שה"מ, משרד החקלאות.
קליף להב - שה"מ, משרד החקלאות.
אדולפו לוין - מו"פ צפון. 

70(8)

מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו (Mango malformation disease), הנגרמת מהפטריה Fusarium mangiferae, התבססה ברוב אזורי הגידול בארץ, גורמת לנזקים כבדים ומהווה איום קיומי על הענף. בעצים נוצרות תפרחות מעוותות דמויות כרובית, החנטה נמוכה  והיבול מועט. מחקרים רבים בארץ ובעולם עסקו במחלה ובדרכים לפתרונה, אך זו עדיין גורמת נזקים קשים לגידול. במסגרת העבודה מוצגות כמה דרכים להתמודדות יעילה עם המחלה, בהן פיתוח ממשק הדברה במטע, בחינת יעילות של פרוטוקול לייצור חומר ריבוי וכן פיתוח ממשק להדברה סולרית (בחום) של הפתוגן בתפרחות נגועות לאחר הסרתן. טבילת רכב נגוע מאוד בתמיסה שהכילה את תכשיר ההדברה פרוכלורז 0.2% הפחיתה את רמת ההישרדות של הפטריה בפקעים, אך ברוב הניסויים לא התקבל ריפוי הרוכבים. ולאחר זמן מההרכבה לא נצפתה הפחתה בנגיעות. סילוק החומר הרע מהמטע והשמדתו חיוניים להתמודדות עם המחלה. טיפול סולרי בתפרחות נגועות קטל את הפתוגן באופן מוחלט לאחר מספר ימים. נמצא, שעל הטיפול להתבצע במקום חשוף לקרינת שמש ולהימשך ארבעה שבועות לפחות. טיפולי ריסוס בחומר ההדברה פרוכלורז בשילוב סניטציה במטע, קרי סילוק חוזר של תפרחות נגועות, נמצאו יעילים להתמודדות עם הנגע. בניסויי שדה שנערכו בזן "קיט" במטעים במעגן ובשדה ניצן, העלה הטיפול המשולב את היבול באופן מובהק והפחית את חומרת המחלה בהשוואה לביקורת לא מטופלת שכללה סניטציה בלבד. לאור תוצאות ניסויי השדה קיבלו תכשירי הפרוכלורז - מיראז' של חברת "אדמה מכתשים" ואוקטב של "מרחב גדות אגרו", רישוי יישום להדברת גורם המחלה. אולם, להצלחת הטיפול חיוני לשלב סניטציה מתאימה (הסרת התפרחות הנגועות), על מנת להפחית את המדבק במטע.
 

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם