כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

פגעי הגידול:                 מזיקים                מחלות

tomato, Solanum lycopersicum

פגעי הגידול:                 מזיקים                מחלות

tomato, Solanum lycopersicum

עגבניה
tomato
"Solanum lycopersicum"