נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

מולי זקס - שירות שדה, שה"מ

שלי גנץ - שה"מ
,משה ברונר - חברת נטפים,
ליאנה גנות - מו"פ דרום ,
אליק סלפוי - מו"פ דרום,
אולג קורול -
חברת טבעטרוניק ,
יצחק קליין
- מינהל המחקר החלקאי.

כיום ההשקיה מבוססת על מדידות התאדות וניסויים אמפיריים לקביעת מקדמי השקיה לשלבי הגידול השונים, הטנסיומטרים משמשים רק ככלי עזר בהשקיה. חברת "טבעטרוניק" פיתחה בקר השקיה המאפשר חיווי השקיה אוטונומי המבוסס על מדידת מתח המים בקרקע ופוטר את החקלאי מהצורך לקבוע את העיתוי ואת כמות המים להשקיה. מטרת ניסוי ההשקיה בעגבנייה שנערך במו"פ דרום הייתה לבחון את תפקוד הבקר ואת השיפור ביעילות ההשקיה שניתן להשיג בעזרתו . הניסוי נערך על עגבניות מהזן אקרם בגידול חורפי בחממה המכוסה בפוליאתילן. נבחנו שלושה טיפולי השקיה בשלוש חזרות בבלוקים באקראי: היקש, השקיה בסף פתיחה של 8 סנטיבר, והשקיה בסף של 15 סנטיבר. ההשקיה הייתה בטפטוף, והדישון היה אחיד בכל הטיפולים. עיתוי ההשקיה וכמויות המים לכל השקיה בשלושת הטיפולים נאספו ממחשב ההשקיה, שפיקד על טיפול ההיקש, ובאופן בלתי תלוי משעוני מים שהותקנו לכל טיפול . הנתונים שנאספו כללו שקילות יבול ומשקל אשכול, ספירת אשכולות ומיון ושקילה של פירות לא ראויים לשיווק )סדוקים, ירוקים, קטנים, רקובים, שחור פיטם(. חיי המדף נבדקו ארבע פעמים במהלך הגידול. בסוף הניסוי נדגמה הקרקע למדידת המלחה ותכולת רטיבות, נחשפו שורשים באמצעות שטיפת מים ונמדד אורך הצימוח של הצמחים .

מתחי המים שנקבעו עם בקרי ההשקיה של חברת "טבעטרוניק" נשמרו לרוב במהלך הניסוי, כשהיו חריגות מעטות שלא פגעו בגידול וביבול. ההשקיה בסף מתח של 8 סנטיבר ו- 15 סנטיבר חסכו 12% ו- 24% מים ודשן, בהתאמה, בהשוואה לטיפול ההיקש. לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים ביבול הכללי ) 25.3 טון לדונם( או בפרי הראוי לשיווק ) 23.3 טון לדונם(. פרט לשחור הפיטם, לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים בכמות הפרי שלא היה ראוי לשיווק. הנגיעות בשחור פיטם הייתה קטנה מאוד בכל הטיפולים, אולם מבחינה סטטיסטית הייתה גבוהה יותר, ככל שההשקיה הגירעונית הייתה גדולה יותר. לא נמצאה המלחה ולא נמצאו הבדלים במוליכות החשמלית בקרקע בין הטיפולים. המוליכות החשמלית וחשיפות השורשים הצביעו על כך שאורכה של מערכת השורשים העיקרית בכל הטיפולים הייתה בתחום של 45-0 ס"מ. רטיבות הקרקע של טיפול ההיקש הייתה גבוהה יותר בכל החתך שנבדק בעומק 90-0 ס"מ, לעומת רטיבות הקרקע בטיפולי הטנסיומטרים, וגבוהה יותר בטיפול ה- 8 סנטיבר, בהשוואה לטיפול ה- 15 סנטיבר. בטיפול ההיקש נמדדה עלייה בתכולת המים בשכבת הקרקע בעומק 90-75 ס"מ, ונראה כי עלייה זו מעידה על דליפת מים לעומק. אורך הצמיחה הממוצע היה 6.5 מ', ללא הבדל בין הטיפולים.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
השקיה אוטונומית של עגבנייה לפי חיווי של טנסיומטר

מולי זקס - שירות שדה, שה"מ

שלי גנץ - שה"מ
,משה ברונר - חברת נטפים,
ליאנה גנות - מו"פ דרום ,
אליק סלפוי - מו"פ דרום,
אולג קורול -
חברת טבעטרוניק ,
יצחק קליין
- מינהל המחקר החלקאי.

כיום ההשקיה מבוססת על מדידות התאדות וניסויים אמפיריים לקביעת מקדמי השקיה לשלבי הגידול השונים, הטנסיומטרים משמשים רק ככלי עזר בהשקיה. חברת "טבעטרוניק" פיתחה בקר השקיה המאפשר חיווי השקיה אוטונומי המבוסס על מדידת מתח המים בקרקע ופוטר את החקלאי מהצורך לקבוע את העיתוי ואת כמות המים להשקיה. מטרת ניסוי ההשקיה בעגבנייה שנערך במו"פ דרום הייתה לבחון את תפקוד הבקר ואת השיפור ביעילות ההשקיה שניתן להשיג בעזרתו . הניסוי נערך על עגבניות מהזן אקרם בגידול חורפי בחממה המכוסה בפוליאתילן. נבחנו שלושה טיפולי השקיה בשלוש חזרות בבלוקים באקראי: היקש, השקיה בסף פתיחה של 8 סנטיבר, והשקיה בסף של 15 סנטיבר. ההשקיה הייתה בטפטוף, והדישון היה אחיד בכל הטיפולים. עיתוי ההשקיה וכמויות המים לכל השקיה בשלושת הטיפולים נאספו ממחשב ההשקיה, שפיקד על טיפול ההיקש, ובאופן בלתי תלוי משעוני מים שהותקנו לכל טיפול . הנתונים שנאספו כללו שקילות יבול ומשקל אשכול, ספירת אשכולות ומיון ושקילה של פירות לא ראויים לשיווק )סדוקים, ירוקים, קטנים, רקובים, שחור פיטם(. חיי המדף נבדקו ארבע פעמים במהלך הגידול. בסוף הניסוי נדגמה הקרקע למדידת המלחה ותכולת רטיבות, נחשפו שורשים באמצעות שטיפת מים ונמדד אורך הצימוח של הצמחים .

מתחי המים שנקבעו עם בקרי ההשקיה של חברת "טבעטרוניק" נשמרו לרוב במהלך הניסוי, כשהיו חריגות מעטות שלא פגעו בגידול וביבול. ההשקיה בסף מתח של 8 סנטיבר ו- 15 סנטיבר חסכו 12% ו- 24% מים ודשן, בהתאמה, בהשוואה לטיפול ההיקש. לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים ביבול הכללי ) 25.3 טון לדונם( או בפרי הראוי לשיווק ) 23.3 טון לדונם(. פרט לשחור הפיטם, לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים בכמות הפרי שלא היה ראוי לשיווק. הנגיעות בשחור פיטם הייתה קטנה מאוד בכל הטיפולים, אולם מבחינה סטטיסטית הייתה גבוהה יותר, ככל שההשקיה הגירעונית הייתה גדולה יותר. לא נמצאה המלחה ולא נמצאו הבדלים במוליכות החשמלית בקרקע בין הטיפולים. המוליכות החשמלית וחשיפות השורשים הצביעו על כך שאורכה של מערכת השורשים העיקרית בכל הטיפולים הייתה בתחום של 45-0 ס"מ. רטיבות הקרקע של טיפול ההיקש הייתה גבוהה יותר בכל החתך שנבדק בעומק 90-0 ס"מ, לעומת רטיבות הקרקע בטיפולי הטנסיומטרים, וגבוהה יותר בטיפול ה- 8 סנטיבר, בהשוואה לטיפול ה- 15 סנטיבר. בטיפול ההיקש נמדדה עלייה בתכולת המים בשכבת הקרקע בעומק 90-75 ס"מ, ונראה כי עלייה זו מעידה על דליפת מים לעומק. אורך הצמיחה הממוצע היה 6.5 מ', ללא הבדל בין הטיפולים.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם