חיפוש מתקדם

רן אראל
גלעד גרשמן
יונתן וייצמן
עדי קושמרו-ביאר
ארנון דג
דפנה זיו
אלי סימנסקי

אלון בן-גל

יבול שיא

אבוקדו אס הזנה בחנקן: הנחת המחקר שלנו היא שממשק דישון אופטימאלי של חנקן יסייע בפיתוח עצים בעלי חיוניות גבוהה שיהיו עמידים יותר לתנאי הסביבה הקיצוניים ולכן בעלי יכולת לשאת יותר פרי. לשם כך, ב-2018 הקמנו שתי מערכות ניסוייות: מערכת מבוקרת, במכלים של קוב ובמצע מנותק (איור 1) וניסוי שדה במטע בוגר של רמת רחל, סמוך לכפר מנחם. הניסויים בוחנים את תגובת העץ להזנה ברמות שונות של חנקן בדישון רציף לאורך כל העונה. במאמר זה נתמקד בניסוי המבוקר בלבד.

 התגובה של עצי האבוקדו הצעירים לחנקן מאופיינת בעליה במדדי צימוח עד לאופטימום בתגובה ל-80 מ"ג לליטר בעוד שריכוז גבוה יותר (120 מ"ג לליטר) וריכוז נמוך מ-40 מ"ג לליטר גרם לפחיתה משמעותית בכלל המדדים שנבחנו (פיזיולוגיים וצימוח). התפתחות הפריחה הייתה מואצת יותר ככול שעלתה רמת החנקן. בעצים שהוזנו ברמת החנקן הגבוהה ביותר התפרחות החלו להופיע בחורף. העצים שהוזנו ברמת הביניים של חנקן (40-80 מ"ג לליטר) פרחו בעצמה גבוהה באביב ולא נצפתה תחרות בין צימוח לפוריות (בשלב מוקדם זה). נראה שדרישת החנקן של עצי אבוקדו גבוהה מעצי פרי אחרים והקליטה משתרעת על פני כל העונה, כולל בחורף. יש לבסס ממצאים אלו עוד שתי עונות לפחות הכוללות יבול משמעותי ולאשש את הממצאים בניסויי שדה. להערכתנו, בעוד כשנתיים נוכל להציע ממשק דישון חנקני משופר לאבוקדו. 

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
תגובת עצי אבוקדו צעירים מזן 'האס' להזנה בחנקן

רן אראל
גלעד גרשמן
יונתן וייצמן
עדי קושמרו-ביאר
ארנון דג
דפנה זיו
אלי סימנסקי

אלון בן-גל

אבוקדו אס הזנה בחנקן: הנחת המחקר שלנו היא שממשק דישון אופטימאלי של חנקן יסייע בפיתוח עצים בעלי חיוניות גבוהה שיהיו עמידים יותר לתנאי הסביבה הקיצוניים ולכן בעלי יכולת לשאת יותר פרי. לשם כך, ב-2018 הקמנו שתי מערכות ניסוייות: מערכת מבוקרת, במכלים של קוב ובמצע מנותק (איור 1) וניסוי שדה במטע בוגר של רמת רחל, סמוך לכפר מנחם. הניסויים בוחנים את תגובת העץ להזנה ברמות שונות של חנקן בדישון רציף לאורך כל העונה. במאמר זה נתמקד בניסוי המבוקר בלבד.

 התגובה של עצי האבוקדו הצעירים לחנקן מאופיינת בעליה במדדי צימוח עד לאופטימום בתגובה ל-80 מ"ג לליטר בעוד שריכוז גבוה יותר (120 מ"ג לליטר) וריכוז נמוך מ-40 מ"ג לליטר גרם לפחיתה משמעותית בכלל המדדים שנבחנו (פיזיולוגיים וצימוח). התפתחות הפריחה הייתה מואצת יותר ככול שעלתה רמת החנקן. בעצים שהוזנו ברמת החנקן הגבוהה ביותר התפרחות החלו להופיע בחורף. העצים שהוזנו ברמת הביניים של חנקן (40-80 מ"ג לליטר) פרחו בעצמה גבוהה באביב ולא נצפתה תחרות בין צימוח לפוריות (בשלב מוקדם זה). נראה שדרישת החנקן של עצי אבוקדו גבוהה מעצי פרי אחרים והקליטה משתרעת על פני כל העונה, כולל בחורף. יש לבסס ממצאים אלו עוד שתי עונות לפחות הכוללות יבול משמעותי ולאשש את הממצאים בניסויי שדה. להערכתנו, בעוד כשנתיים נוכל להציע ממשק דישון חנקני משופר לאבוקדו. 

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם