כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

Calla lily (Lily of the Nile)

קלה, בת-קלה

Zantedeschia aethiopica

 

Calla lily (Lily of the Nile)

קלה, בת-קלה

Zantedeschia aethiopica

 

קלה
"Calla lily "
"Zantedeschia aethiopica"