נגישות
menu      
חיפוש מתקדם
ניר ותלם

ספקטרוסקופיית VIS-NIR להערכת תכולת חנקן בעלי זית נבחנה ככלי לייעול הדישון במטעי זיתים (Olea Europaea). דוגמאות עלי זית (זן ברנע) נאספו ממטעים, בהם יושמו ריכוזי חנקן שונים במי ההשקיה. במהלך ארבע השנים 2010-2007, נאספו 160 דוגמאות ב-18 מועדים שונים. נבדקו שלוש תצורות של עלים להערכת ריכוז החנקן: אבקת עלים יבשים, עלים טריים טחונים ועלים טריים שלמים. לדוגמאות אלה, בוצעו מדידות החזרה ספקטראלית בשלושה ספקטרומטרים: USB-2000 בתחום VIS-NIR (450 עד 1000 ננו מטר) ו-LIGA ו-Luminar-503 בתחום SWIR (1100 עד 1700 ננוטמטר). לבניית מודלים להערכת תכולת החנקן בעלים בוצע ניתוח ספקטראלי באמצעות PLSR - Partial Least Squares Regression.

ריכוז החנקן בדוגמאות נמדד באנליזה כימית ושימש להערכת הדיוק של המודלים. המודל שהעריך את ריכוז החנקן בצורה המיטבית, התקבל מספקטרה של אבקת עלים יבשים שהופקו באמצעות הספקטרומטר Luminar 5030. נבחנה הערכת המודלים עבור חלוקה לשלוש קבוצות ריכוזי חנקן: חוסר בחנקן, מצב תקין והזנה בעודף. נתקבל חיזוי בדיוק של 83% עם מקדם קאפא 0.75 (מובהק). במודלים שפותחו לעלים טריים שלמים לא הושגה רמת מתאם מספקת. התוצאות הראו כי ייבוש העלים שיפר באופן מובהק את ביצועי המודלים וכי השימוש בתחום SWIR מפיק את התוצאות הטובות ביותר. עבודה זו מציעה את האפשרות להשתמש בספקטרוסקופית VIS-NIR או SWIR לקביעת מצבו התזונתי של הזית, דבר שיסיע בתהליך קבלת ההחלטות לדישון. (מתוך המאמר)

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
הערכת ריכוז חנקן בעלי זית (Olea europaea) באמצעות החזרה ספקטראלית בתחום VIS-NIR
גיליון 43

ספקטרוסקופיית VIS-NIR להערכת תכולת חנקן בעלי זית נבחנה ככלי לייעול הדישון במטעי זיתים (Olea Europaea). דוגמאות עלי זית (זן ברנע) נאספו ממטעים, בהם יושמו ריכוזי חנקן שונים במי ההשקיה. במהלך ארבע השנים 2010-2007, נאספו 160 דוגמאות ב-18 מועדים שונים. נבדקו שלוש תצורות של עלים להערכת ריכוז החנקן: אבקת עלים יבשים, עלים טריים טחונים ועלים טריים שלמים. לדוגמאות אלה, בוצעו מדידות החזרה ספקטראלית בשלושה ספקטרומטרים: USB-2000 בתחום VIS-NIR (450 עד 1000 ננו מטר) ו-LIGA ו-Luminar-503 בתחום SWIR (1100 עד 1700 ננוטמטר). לבניית מודלים להערכת תכולת החנקן בעלים בוצע ניתוח ספקטראלי באמצעות PLSR - Partial Least Squares Regression.

ריכוז החנקן בדוגמאות נמדד באנליזה כימית ושימש להערכת הדיוק של המודלים. המודל שהעריך את ריכוז החנקן בצורה המיטבית, התקבל מספקטרה של אבקת עלים יבשים שהופקו באמצעות הספקטרומטר Luminar 5030. נבחנה הערכת המודלים עבור חלוקה לשלוש קבוצות ריכוזי חנקן: חוסר בחנקן, מצב תקין והזנה בעודף. נתקבל חיזוי בדיוק של 83% עם מקדם קאפא 0.75 (מובהק). במודלים שפותחו לעלים טריים שלמים לא הושגה רמת מתאם מספקת. התוצאות הראו כי ייבוש העלים שיפר באופן מובהק את ביצועי המודלים וכי השימוש בתחום SWIR מפיק את התוצאות הטובות ביותר. עבודה זו מציעה את האפשרות להשתמש בספקטרוסקופית VIS-NIR או SWIR לקביעת מצבו התזונתי של הזית, דבר שיסיע בתהליך קבלת ההחלטות לדישון. (מתוך המאמר)

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם