נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

צבי פלג

ניר ותלם

גידול החיטה בישראל מאופיין בתנודתיות אקלימית בכלל, ובפרט במנות משקעים לא סדירות. זני החיטה הקיימים במזרע נזרעים בעומק רדוד (3-2 ס"מ) בקרקע היבשה, והנבטים הצעירים חשופים לסיכון גבוה של התייבשות כתוצאה מתנודתיות בכמויות ופיזור המשקעים. זני חיטה של "המהפכה הירוקה" מכילים גנים האדישים להורמון הצמחי ג'יברלין, וכתוצאה גורמים לננסות הקומה. זנים אלו מאופיינים בחותלת קצרה ואון צימוח איטי בשלבי הגידול הראשונים. השערת המחקר הינה, כי החלפת הגנים המננסים בגנים חלופיים לננסות, אשר פועלים במסלולים חלופיים (GAR) ואינם פגועים בתגובת הצמח להורמון ג'יברלין, יוכלו לתרום לשיפור און הצימוח ויכולת התבססות הצמחים תחת תנאי תנודתיות אקלימית.
 

מטרת המחקר היו: 1. פיתוח קווים חצי איזוגנים המכילים גנים חלופיים לננסות ברקע של זני עלית ישראליים. 2. אפיון השפעת גנים חלופיים אלו על און הצימוח והיבול תחת תנאי שדה. זני עלית של חיטת לחם ישראלית הוכלאו עם קווים מוקדמים בעלי גנים חלופיים לננסות. הקווים החצי איזוגנים שפותחו נבחנו בניסוי שדה בתנאי זריעה עמוקה (10 ס"מ) ומשקית (2 ס"מ, ביקורת). תוצאות מבחן השדה מראות כי לחלק מצאצאי ההכלאה ברקע הזן המהיר ישנו יתרון בנביטה מהעומק בהשוואה להורה. שימוש בגנים מננסים חלופיים תרם להעלאת גובה הצמח בחלק מהצאצאים ובמקביל אף להעלאת משקל אלף של הצאצאים. תוצאות אלו מדגימות את הפוטנציאל של החלפת הגנים לננסות בגנים חלופיים במטרה לשפר את ההתמודדות של הזנים הישראליים עם תנאי יובש ולתרום לשיפור היבולים. (מתוך המאמר)

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
שיפור און צימוח ככלי טיפוחי להשגת יציבות יבול בחיטה ישראלית

צבי פלג

גיליון 66

גידול החיטה בישראל מאופיין בתנודתיות אקלימית בכלל, ובפרט במנות משקעים לא סדירות. זני החיטה הקיימים במזרע נזרעים בעומק רדוד (3-2 ס"מ) בקרקע היבשה, והנבטים הצעירים חשופים לסיכון גבוה של התייבשות כתוצאה מתנודתיות בכמויות ופיזור המשקעים. זני חיטה של "המהפכה הירוקה" מכילים גנים האדישים להורמון הצמחי ג'יברלין, וכתוצאה גורמים לננסות הקומה. זנים אלו מאופיינים בחותלת קצרה ואון צימוח איטי בשלבי הגידול הראשונים. השערת המחקר הינה, כי החלפת הגנים המננסים בגנים חלופיים לננסות, אשר פועלים במסלולים חלופיים (GAR) ואינם פגועים בתגובת הצמח להורמון ג'יברלין, יוכלו לתרום לשיפור און הצימוח ויכולת התבססות הצמחים תחת תנאי תנודתיות אקלימית.
 

מטרת המחקר היו: 1. פיתוח קווים חצי איזוגנים המכילים גנים חלופיים לננסות ברקע של זני עלית ישראליים. 2. אפיון השפעת גנים חלופיים אלו על און הצימוח והיבול תחת תנאי שדה. זני עלית של חיטת לחם ישראלית הוכלאו עם קווים מוקדמים בעלי גנים חלופיים לננסות. הקווים החצי איזוגנים שפותחו נבחנו בניסוי שדה בתנאי זריעה עמוקה (10 ס"מ) ומשקית (2 ס"מ, ביקורת). תוצאות מבחן השדה מראות כי לחלק מצאצאי ההכלאה ברקע הזן המהיר ישנו יתרון בנביטה מהעומק בהשוואה להורה. שימוש בגנים מננסים חלופיים תרם להעלאת גובה הצמח בחלק מהצאצאים ובמקביל אף להעלאת משקל אלף של הצאצאים. תוצאות אלו מדגימות את הפוטנציאל של החלפת הגנים לננסות בגנים חלופיים במטרה לשפר את ההתמודדות של הזנים הישראליים עם תנאי יובש ולתרום לשיפור היבולים. (מתוך המאמר)

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם