נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

הכנס ה – 59 של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה – 25 לדצמבר, המכללה האקדמית תל-חי

רעיית בקר היא כלי חשוב לניהול שטחים פתוחים, ויש לה השלכות ישירות ועקיפות על מבנה הקרקע, הכימיה ומרכיביה הביוטיים. רבים מן המנגנונים בהם רעיה משפיעה על המרכיבים הביוטיים של הקרקע לא נחקרו לעומק. להשפעות אלו יש חשיבות גבוהה, שכן הן עשויות לשנות את תנאי בית הג ידול, להשפיע על נוכחות ותפקוד קבוצות שונות בקרקע, ובסופו של דבר להשפיע גם על בית הגידול שמעל הקרקע. על מנת לבחון את ההשפעה של רעיה על מאפייני הקרקע ועל הביוטה 59 בקרקע, בוצע מחקר שדה באזור שפלת יהודה, המהווה קצה גבול תחום התפוצה הדרומי של אלון מצוי )calliprinos Quercus). אזור זה, הנמצא במעבר בין האזור הים תיכוני לצחיח, מאופיין במגוון ביולוגי ואנדמיות גבוהים, והוא בעל חשיבות רבה לשמירת טבע. בשנת 2013 הקמנו 5 גדורות ממסביב לעצי אלון מצוי על מנת למנוע רעיית בקר בסביבתם. לאחר 8 שנים )2021( דגמנו קרקע בשני טיפוסי ב תי הגידול בשטח - מתחת לחופת העצים ובכתמי צמחייה עשבונית בין העצים. מדדנו את התכונות הפיזיקליות, הכימיות והביוטיות של הקרקע כדי לבדוק האם לרעית בקר יש פוטנציאל להשפיע על האלונים בצורה עקיפה, באמצעות השפעתה על הקרקע. מזופאונת הקרקע נדגמה באמצעות מלכודות נפילה ומשפכי ברליז. מצאנו שמתחת לחופת העצים, הבקר רמס את שכבת הנשר והקרקע האורגנית ובכך שילב אותם אל הקרקע המינרלית באופן מהיר יותר, והגביר את הפעילות המיקרוביאלית ב.40%- בנוסף, מצאנו כי לשני סוגי בתי הגידול יש הרכב שונה של פאונה המפרקת חומר אורגני בקרקע; מתחת לחופת העצים בלטו המשפחות (Acari (Achipteriidae ו- (Collembola (Hypogastruridae ;בחלקות עשבוניות בלטה (Acari (Oribatulidae. גם הרעיה עצמה השפיעה על הרכב זה; תחת רעיה, מתחת לחופת העץ בלטו המשפחות Galumnidae) Acari ( ו- (Collembola (Isotomidae. מעבר לכך, הרע יה לא השפיעה על הצפיפות הגושית של הקרקע בצורה משמעותית. בהתאם, לרעית הבקר יש פוטנציאל להגביר את קצב פירוק החומר האורגני שבקרקע ואת מחזור הנוטריינטים, ובכך להשפיע גם על פוריות הקרקע בבית גידול ייחודי זה.

יעל מנדליק - המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית
ז'וזה גרינצוויג - המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית;
דור פינצ'בסקי – המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית; המכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית 

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
רעית בקר משפיעה על הפאונה בקרקע ויש לה את הפוטנציאל לשפר את רמת פוריותה

הכנס ה – 59 של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה – 25 לדצמבר, המכללה האקדמית תל-חי

רעיית בקר היא כלי חשוב לניהול שטחים פתוחים, ויש לה השלכות ישירות ועקיפות על מבנה הקרקע, הכימיה ומרכיביה הביוטיים. רבים מן המנגנונים בהם רעיה משפיעה על המרכיבים הביוטיים של הקרקע לא נחקרו לעומק. להשפעות אלו יש חשיבות גבוהה, שכן הן עשויות לשנות את תנאי בית הג ידול, להשפיע על נוכחות ותפקוד קבוצות שונות בקרקע, ובסופו של דבר להשפיע גם על בית הגידול שמעל הקרקע. על מנת לבחון את ההשפעה של רעיה על מאפייני הקרקע ועל הביוטה 59 בקרקע, בוצע מחקר שדה באזור שפלת יהודה, המהווה קצה גבול תחום התפוצה הדרומי של אלון מצוי )calliprinos Quercus). אזור זה, הנמצא במעבר בין האזור הים תיכוני לצחיח, מאופיין במגוון ביולוגי ואנדמיות גבוהים, והוא בעל חשיבות רבה לשמירת טבע. בשנת 2013 הקמנו 5 גדורות ממסביב לעצי אלון מצוי על מנת למנוע רעיית בקר בסביבתם. לאחר 8 שנים )2021( דגמנו קרקע בשני טיפוסי ב תי הגידול בשטח - מתחת לחופת העצים ובכתמי צמחייה עשבונית בין העצים. מדדנו את התכונות הפיזיקליות, הכימיות והביוטיות של הקרקע כדי לבדוק האם לרעית בקר יש פוטנציאל להשפיע על האלונים בצורה עקיפה, באמצעות השפעתה על הקרקע. מזופאונת הקרקע נדגמה באמצעות מלכודות נפילה ומשפכי ברליז. מצאנו שמתחת לחופת העצים, הבקר רמס את שכבת הנשר והקרקע האורגנית ובכך שילב אותם אל הקרקע המינרלית באופן מהיר יותר, והגביר את הפעילות המיקרוביאלית ב.40%- בנוסף, מצאנו כי לשני סוגי בתי הגידול יש הרכב שונה של פאונה המפרקת חומר אורגני בקרקע; מתחת לחופת העצים בלטו המשפחות (Acari (Achipteriidae ו- (Collembola (Hypogastruridae ;בחלקות עשבוניות בלטה (Acari (Oribatulidae. גם הרעיה עצמה השפיעה על הרכב זה; תחת רעיה, מתחת לחופת העץ בלטו המשפחות Galumnidae) Acari ( ו- (Collembola (Isotomidae. מעבר לכך, הרע יה לא השפיעה על הצפיפות הגושית של הקרקע בצורה משמעותית. בהתאם, לרעית הבקר יש פוטנציאל להגביר את קצב פירוק החומר האורגני שבקרקע ואת מחזור הנוטריינטים, ובכך להשפיע גם על פוריות הקרקע בבית גידול ייחודי זה.

כנס
אולי יעניין אותך גם