נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

מחקרים שפורסמו לאחרונה ברחבי העולם מראים כי אוכלוסיות פרוקי הרגליים נמצאות בירידה דרסטית הן מבחינת ביומסה והן מבחינת מדדי מגוון ביולוגי. אוכלוסיות אלו מהוות נדבך מרכזי לתפקוד המערכות האקולוגיות והחקלאיות. חוקרים משערים שאחד הגורמים המרכזים לכך הוא שימוש בחומרי הדברה והדבר משפיע גם על אורגניזמים רבים נוספים במעלה המערכת הטרופית. קיים מחסור בידע בנושא זליגת חומרים אלו משטחים חקלאים והשפעתם על הרמות הטר ופיות השונות בשטחים פתוחים. במסגרת המחקר המוצג מתבצע אפיון של זליגת חומרי הדברה ממקום ריסוסם בשטחים החקלאיים לסביבה הטבעית, בדיקת נוכחותם במעלה המערכת הטרופית, ובחינת השפעתם על מגוון המינים של הצומח ופרוקי-הרגליים ברמות הטרופיות השונות. המחקר התבצע בשולי מטעי עצי פרי נשירים )שקד ואגס( בדרום רמת הגולן. במחקר נבדק ריכוז חומרי ההדברה בצמחייה ובפרוקי-הרגליים בשטח המטע ובשטח הטבעי שמחוצה לו ב 5 מרחקים שונים עד 300 מטר מהמטע )מקום הריסוס(. הצמחייה ופרוקי-הרגליים נבדקו בשיטות כימיות אנליטיות (MS/GC וMS/LC ) המאפשרות לקבוע את ריכוז חומרי ההדברה בנקודות המדגם השונות. בנוסף נאספו נתוני עושר ומגוון של הצומח ופרוקי-הרגליים בתוך המטע ובשטח הטבעי שמחוצה לו. הבדיקות בוצעו בשתי עונות דיגום, בשלוש חלקות ונמצאו 24 חומרי הדברה בצומח ובפרוקי-הרגליים שבשטח הטבעי הסמוך למטע. רוב חומרי ההדברה הללו נמצאו גם בנוצות נשרים ברמת הגולן במחקר אחר אשר בוצע בקבוצת המחקר. תשעה חומרי הדברה נמצאו במרחק של 300 מטר מהמטע- המרחק הרב ביותר שנבדק. כמו כן נמצאו הבדלים מובהקים במספרי הפרטים שנלכדו כתלות במרחק מהמטעים המרוססים. בגילדות של פרוקי-הרגליים שבהם נמצאו הבדלים מובהקים נמצא שמספר הפרטים היה נמוך יותר במטעים ועלה ככל שהמרחק מהאזורים המרוססים גדל. ממצאים אלו מצביעים על כך שלריסוס חומרי ההדברה המתרחש בשטחים חקלאיים השפעה מרחבית משמעותית על הצומח ופרוקי הרגלים הבאה לידי ביטוי באזורים הסובבים את השטחים החקלאיים.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
השפעת חומרי ההדברה על המערכות האקולוגיות שבשולי שטחים חקלאיים

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

מחקרים שפורסמו לאחרונה ברחבי העולם מראים כי אוכלוסיות פרוקי הרגליים נמצאות בירידה דרסטית הן מבחינת ביומסה והן מבחינת מדדי מגוון ביולוגי. אוכלוסיות אלו מהוות נדבך מרכזי לתפקוד המערכות האקולוגיות והחקלאיות. חוקרים משערים שאחד הגורמים המרכזים לכך הוא שימוש בחומרי הדברה והדבר משפיע גם על אורגניזמים רבים נוספים במעלה המערכת הטרופית. קיים מחסור בידע בנושא זליגת חומרים אלו משטחים חקלאים והשפעתם על הרמות הטר ופיות השונות בשטחים פתוחים. במסגרת המחקר המוצג מתבצע אפיון של זליגת חומרי הדברה ממקום ריסוסם בשטחים החקלאיים לסביבה הטבעית, בדיקת נוכחותם במעלה המערכת הטרופית, ובחינת השפעתם על מגוון המינים של הצומח ופרוקי-הרגליים ברמות הטרופיות השונות. המחקר התבצע בשולי מטעי עצי פרי נשירים )שקד ואגס( בדרום רמת הגולן. במחקר נבדק ריכוז חומרי ההדברה בצמחייה ובפרוקי-הרגליים בשטח המטע ובשטח הטבעי שמחוצה לו ב 5 מרחקים שונים עד 300 מטר מהמטע )מקום הריסוס(. הצמחייה ופרוקי-הרגליים נבדקו בשיטות כימיות אנליטיות (MS/GC וMS/LC ) המאפשרות לקבוע את ריכוז חומרי ההדברה בנקודות המדגם השונות. בנוסף נאספו נתוני עושר ומגוון של הצומח ופרוקי-הרגליים בתוך המטע ובשטח הטבעי שמחוצה לו. הבדיקות בוצעו בשתי עונות דיגום, בשלוש חלקות ונמצאו 24 חומרי הדברה בצומח ובפרוקי-הרגליים שבשטח הטבעי הסמוך למטע. רוב חומרי ההדברה הללו נמצאו גם בנוצות נשרים ברמת הגולן במחקר אחר אשר בוצע בקבוצת המחקר. תשעה חומרי הדברה נמצאו במרחק של 300 מטר מהמטע- המרחק הרב ביותר שנבדק. כמו כן נמצאו הבדלים מובהקים במספרי הפרטים שנלכדו כתלות במרחק מהמטעים המרוססים. בגילדות של פרוקי-הרגליים שבהם נמצאו הבדלים מובהקים נמצא שמספר הפרטים היה נמוך יותר במטעים ועלה ככל שהמרחק מהאזורים המרוססים גדל. ממצאים אלו מצביעים על כך שלריסוס חומרי ההדברה המתרחש בשטחים חקלאיים השפעה מרחבית משמעותית על הצומח ופרוקי הרגלים הבאה לידי ביטוי באזורים הסובבים את השטחים החקלאיים.

כנס
אולי יעניין אותך גם