נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

מחלות ויראליות נחקרות כגורם אפשרי לתמותה חריגה של מושבות דבורי דבש בעולם. חלק מהווירוסים התוקפים דבורים עלולים לגרום למגוון סימפטומים כמו שיתוק ואף למוות של הדבורה, אך לעיתים אינם גורמים לסימפטומים מובחנים. נגיעות גבוהה עלולה לגרום לפגיעה ניכרת בתפקוד הכוורת עד לקריסתה, שכן נדרש סף מסויים של פועלות חיוניות כדי לשמור על בריאות הכוורת. בשנים האחרונות מתגלים וירוסים גם באוכלוסיות של דבורי בר, אך מעט ידוע על תהליכי ההפצה של וירוסים אלו בין מינים שונים של דבורים. מספר מחקרים מצביעים על כך שוירוסים מועברים באמצעות שיחור על פרחים משותפים. מטרתנו היתה לבחון את הקשר בין חברת הפרחים בבית הגידול לבין שכיחותם של וירוסים בדבורי הדבש ובדבורי בר דומיננטיות. המשתנים שנבחנו הם צפיפות השיחור של הדבורים הנחקרות )דבורי דבש או דבורי בר(, מגוון והרכב חברת הפרחים, ובסקאלה הנופית – שיעור השטחים הלא-מעובדים וזמינות משאבי הפריחה לאורך השנה. לשם כך ערכנו סקר שדה ב14- אתרים בשפלת יהודה בו אספנו 150 דבורי דבש ו153- דבורי בר מהסוג אנדרנה וסרקנו אותם לאיתור וירוסים ידועים של דבורים. מצאנו קשרים בין ההסתברויות למציאת הווירוסים SBV ( sacbrood לבין במאביקים( Lake Sinai virus( LSV -ו( black queen cell virus( BQCV ,)deformed wing virus( DWV ,)virus 48 מאפייני חברת הצומח באתר עצמו ובסביבתו )סקאלה נופית(, ולצפיפות הדבורים בלפחות אחד מסוגי הוירוסים, עם הבדלים עקביים בין דבורי הדבש ובין האנדרנות. בסרי קה מטא-גנומית זיהינו וירוס חדש שהופיע בשכיחות גבוהה יותר באנדרנות מאשר בדבורי הדבש, ומשתכפל בשתיהן , ולכן קראנו לו (-1AnBV (-1Virus Bee associated Andrena. מצאנו קשר חיובי בין פעילות האנדרנות הנגועות ב -1AnBV ושפע הפרחים המשותפים בין המאביקים לבין שכיחותו של הווירוס הזה בדבורי הדבש. התוצאות מצביעות על העברה דו-כיוונית של וירוסים בין דבורי דבש ואנדרנות, אשר קשורה בעיקר למאפייני חברת הצומח באתר ובנוף. המחקר ממשיך במטרה לזהות את דפוסי ההדבקה של הווירוסים הללו והשפעתם על בריאות הדבורים, הישרדותם, ופעילות ההאבקה שלהם.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
מחלות ויראליות בדבורי בר ודבורי דבש: חשיבות הסביבה ומאפייני חברת הפרחים לפוטנציאל ההדבקה

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

מחלות ויראליות נחקרות כגורם אפשרי לתמותה חריגה של מושבות דבורי דבש בעולם. חלק מהווירוסים התוקפים דבורים עלולים לגרום למגוון סימפטומים כמו שיתוק ואף למוות של הדבורה, אך לעיתים אינם גורמים לסימפטומים מובחנים. נגיעות גבוהה עלולה לגרום לפגיעה ניכרת בתפקוד הכוורת עד לקריסתה, שכן נדרש סף מסויים של פועלות חיוניות כדי לשמור על בריאות הכוורת. בשנים האחרונות מתגלים וירוסים גם באוכלוסיות של דבורי בר, אך מעט ידוע על תהליכי ההפצה של וירוסים אלו בין מינים שונים של דבורים. מספר מחקרים מצביעים על כך שוירוסים מועברים באמצעות שיחור על פרחים משותפים. מטרתנו היתה לבחון את הקשר בין חברת הפרחים בבית הגידול לבין שכיחותם של וירוסים בדבורי הדבש ובדבורי בר דומיננטיות. המשתנים שנבחנו הם צפיפות השיחור של הדבורים הנחקרות )דבורי דבש או דבורי בר(, מגוון והרכב חברת הפרחים, ובסקאלה הנופית – שיעור השטחים הלא-מעובדים וזמינות משאבי הפריחה לאורך השנה. לשם כך ערכנו סקר שדה ב14- אתרים בשפלת יהודה בו אספנו 150 דבורי דבש ו153- דבורי בר מהסוג אנדרנה וסרקנו אותם לאיתור וירוסים ידועים של דבורים. מצאנו קשרים בין ההסתברויות למציאת הווירוסים SBV ( sacbrood לבין במאביקים( Lake Sinai virus( LSV -ו( black queen cell virus( BQCV ,)deformed wing virus( DWV ,)virus 48 מאפייני חברת הצומח באתר עצמו ובסביבתו )סקאלה נופית(, ולצפיפות הדבורים בלפחות אחד מסוגי הוירוסים, עם הבדלים עקביים בין דבורי הדבש ובין האנדרנות. בסרי קה מטא-גנומית זיהינו וירוס חדש שהופיע בשכיחות גבוהה יותר באנדרנות מאשר בדבורי הדבש, ומשתכפל בשתיהן , ולכן קראנו לו (-1AnBV (-1Virus Bee associated Andrena. מצאנו קשר חיובי בין פעילות האנדרנות הנגועות ב -1AnBV ושפע הפרחים המשותפים בין המאביקים לבין שכיחותו של הווירוס הזה בדבורי הדבש. התוצאות מצביעות על העברה דו-כיוונית של וירוסים בין דבורי דבש ואנדרנות, אשר קשורה בעיקר למאפייני חברת הצומח באתר ובנוף. המחקר ממשיך במטרה לזהות את דפוסי ההדבקה של הווירוסים הללו והשפעתם על בריאות הדבורים, הישרדותם, ופעילות ההאבקה שלהם.

כנס
אולי יעניין אותך גם