חיפוש מתקדם

הכנס ה56- של העמותה לזואולוגיה בישראל

הכרת התזונה של מיני חיות בר חשובה מאוד לניהול ושימור של מינים ומערכות אקולוגיות. אבל איפיון הדיאטה של חיות בר בטבע – אלו מינים נאכלים ובאלו יחסים – בצורה ישירה, קשה מאוד. הדבר נכון במיוחד לצבי הישראלי בגריגה הים תיכונית, שפעיל ביום ובלילה, ושחי בסביבה סבוכה עם מגוון רחב של מיני צומח. אנחנו מציגים כאן ניתוח ראשוני שבוחן הרכב של משפחות צמחים בדגימות של גללי צבאים, באמצעות מטאברקודינג (Metabarcoding )- שיטה מתקדמת שמתאימה בין רצפים ייחודיים של דנ"א צמחי מדגימות גללים לרצפים מזוהים, ומאפשרת זיהוי וכימות יחסי של טקסונים )מינים, סוגים ומשפחות( בדיאטה. הניתוח מתבסס על 10 דגימות גללים שנאספו בגריגה בפארק הטבע רמת הנדיב בסתיו ,2018 ו36- באביב .2019 דיאטת הצבאים כללה באביב פי 1.5 יותר משפחות צמחים מאשר בסתיו (43 ו,28- בהתאמה), אבל העושר הממוצע של משפחות מהן הצבאים אכלו היה דומה בשתי העונות – כ14- משפחות. צמחים מעוצים היו המרכיב העיקרי בשתי העונות, בפרופורציות דומות (85% ו87%- באביב ובסתיו, בהתאמה), בעוד שעשבוניים היוו חלק מעט גדול יותר באביב - 11% לעומת 8.4% בסתיו. בשתי העונות, צמחים ממשפחת האשחריים )בעיקר אשחר א"י ומעט שיזף מצוי(, הופיעו בקרוב ל100%- מהדגימות, והיוו מרכיב עיקרי בדיאטה - 56% באביב, ו43%- בסתיו. בשאר המשפחות המעוצות נצפה מעבר מצריכה של פואתיים, ורדניים וזיתיים )בעיקר בר זית בינוני( באביב, לצריכת זיתיים ואלתיים )בעיקר אלת המסטיק( בסתיו. מבין העשבוניים, המשפחה המשמעותית ביותר באביב הייתה קטניות, שהיוו, בממוצע לדגימה, 6% מהדיאטה, לעומת הסתיו שבו חלמיתיים היו המשפחה המשמעותית, והיוו 6.7% מהדיאטה. דגניים הופיעו במעט דגימות, והיוו מרכיב זניח בשתי העונות (1.4% באביב, 0.2% בסתיו). לצד הדגמת הפוטנציאל של שיטת המטאברקודינג, התוצאות המפתיעות מצביעות על כך שצבאים ניזונים בגריגה בעיקר מצמחים מעוצים גם באביב, שבו השטח עשיר בצומח עשבוני באיכות גבוהה יחסית. איפיון הדיאטה של הצבאים בגריגה הוא צעד חשוב בהבנת הקשר בין צפיפות הצבאים למזון הזמין בשטח בעונות השנה השונות.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
מה אוכלות הצביות בלילות? איפיון הדיאטה הנסתרת של הצבי הישראלי (gazella Gazella ) בגריגה הים תיכונית, באמצעות מטאברקודינג

הכנס ה56- של העמותה לזואולוגיה בישראל

הכרת התזונה של מיני חיות בר חשובה מאוד לניהול ושימור של מינים ומערכות אקולוגיות. אבל איפיון הדיאטה של חיות בר בטבע – אלו מינים נאכלים ובאלו יחסים – בצורה ישירה, קשה מאוד. הדבר נכון במיוחד לצבי הישראלי בגריגה הים תיכונית, שפעיל ביום ובלילה, ושחי בסביבה סבוכה עם מגוון רחב של מיני צומח. אנחנו מציגים כאן ניתוח ראשוני שבוחן הרכב של משפחות צמחים בדגימות של גללי צבאים, באמצעות מטאברקודינג (Metabarcoding )- שיטה מתקדמת שמתאימה בין רצפים ייחודיים של דנ"א צמחי מדגימות גללים לרצפים מזוהים, ומאפשרת זיהוי וכימות יחסי של טקסונים )מינים, סוגים ומשפחות( בדיאטה. הניתוח מתבסס על 10 דגימות גללים שנאספו בגריגה בפארק הטבע רמת הנדיב בסתיו ,2018 ו36- באביב .2019 דיאטת הצבאים כללה באביב פי 1.5 יותר משפחות צמחים מאשר בסתיו (43 ו,28- בהתאמה), אבל העושר הממוצע של משפחות מהן הצבאים אכלו היה דומה בשתי העונות – כ14- משפחות. צמחים מעוצים היו המרכיב העיקרי בשתי העונות, בפרופורציות דומות (85% ו87%- באביב ובסתיו, בהתאמה), בעוד שעשבוניים היוו חלק מעט גדול יותר באביב - 11% לעומת 8.4% בסתיו. בשתי העונות, צמחים ממשפחת האשחריים )בעיקר אשחר א"י ומעט שיזף מצוי(, הופיעו בקרוב ל100%- מהדגימות, והיוו מרכיב עיקרי בדיאטה - 56% באביב, ו43%- בסתיו. בשאר המשפחות המעוצות נצפה מעבר מצריכה של פואתיים, ורדניים וזיתיים )בעיקר בר זית בינוני( באביב, לצריכת זיתיים ואלתיים )בעיקר אלת המסטיק( בסתיו. מבין העשבוניים, המשפחה המשמעותית ביותר באביב הייתה קטניות, שהיוו, בממוצע לדגימה, 6% מהדיאטה, לעומת הסתיו שבו חלמיתיים היו המשפחה המשמעותית, והיוו 6.7% מהדיאטה. דגניים הופיעו במעט דגימות, והיוו מרכיב זניח בשתי העונות (1.4% באביב, 0.2% בסתיו). לצד הדגמת הפוטנציאל של שיטת המטאברקודינג, התוצאות המפתיעות מצביעות על כך שצבאים ניזונים בגריגה בעיקר מצמחים מעוצים גם באביב, שבו השטח עשיר בצומח עשבוני באיכות גבוהה יחסית. איפיון הדיאטה של הצבאים בגריגה הוא צעד חשוב בהבנת הקשר בין צפיפות הצבאים למזון הזמין בשטח בעונות השנה השונות.

כנס
אולי יעניין אותך גם