נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

הכנס ה - 56 של העמותה לזואולוגיה בישראל

ברוב המינים של בעלי החיים המתרבים על ידי רבייה מינית, ובניהם עשים, הנקבות מזדווגות מספר פעמים עם זכרים שונים (polyandrous ) ורק במעט מינים הנקבות מזדווגות פעם אחת בלבד (monandrous). לאסטרטגיית הרבייה, פוליאנדרית או מונאנדרית יש בסיס גנטי, עם זאת, גם במינים פולאינדריים יש מעט נקבות המזדווגות פעם אחת בלבד ובמינים מונאנדריים מעט נקבות המזדווגות מספר פעמים. הזכרים ברוב מיני בעלי החיים מסוגלים להזדווג עם מספר נקבות. בעשים, הזכרים משתי אסטרטגיות הרבייה מעבירים לנקבות בעת ההזדווגות ספרמטופור ובו תאי זרע בעלי יכולת להפרות את הביציות של הנקבה יחד עם תאי זרע שאינם מפרים ותפקידם המשוער הוא הפרעה לתאי הזרע המפרים של זכרים אחרים שהזדווגו עם אותה נקבה. מספר תאי הזרע שאינם מפרים עולה בעשרות מונים על מספרם של תאי הזרע המפרים. במספר מיני עשים יחד עם תאי הזרע ,הזכר מעביר לנקבה נוטריינטים התומכים בנקבה ובהתפתחות ה עוברים בביצים, בעוד בבמינים אחרים הזכר מעביר לנקבה חומרים הפוגעים בנקבה ומאיצים את הטלת הביצים. מכאן עולה שקיימים לחצי סלקציה מנוגדים, כאלו התומכים בשיתוף פעולה בין הזכר והנקבה וכאלו המעידים על קונפליקט בין האינטרסים של הזכר והנקבה. רוב המחקרים בדקו את המחיר והתועלת לנקבות באסטרטגיית הרבייה הפוליאנדרית. בניגוד למחקרים אלו בחרנו לבדוק שאלות דומות בעש האשכול, botrana Lobesia, בו הנקבות מזדווגות עם זכר אחד, פעם אחת בלבד, בימי חייהן. בעש האשכול, כ- 10% מהנקבות מזדווגות יותר מפעם אחת. ניצלנו עובדה זו כדי לבדוק את השכר והעונש בשתי אסטרטגיות הרבייה באותו מין ובאותם תנאים, על ידי סלקצייה מכוונת לשני קווים אמהיים, באחד סלקציה לנקבות שמזדווגות רק פעם אחת ובשני סלקציה לנקבות שמזדווגות יותר מפעם אחת )פעמיים לפחות(. בשלב זה של המחקר מצאנו כי לנקבות המזדווגות יותר מפעם אחת הצלחה רבייתית נמוכה יותר, אך לבניהן הצלחה רבייתית טובה יותר.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
על שכר ועונש במערכות יחסים -המקרה של הלקטית הוורודה

הכנס ה - 56 של העמותה לזואולוגיה בישראל

ברוב המינים של בעלי החיים המתרבים על ידי רבייה מינית, ובניהם עשים, הנקבות מזדווגות מספר פעמים עם זכרים שונים (polyandrous ) ורק במעט מינים הנקבות מזדווגות פעם אחת בלבד (monandrous). לאסטרטגיית הרבייה, פוליאנדרית או מונאנדרית יש בסיס גנטי, עם זאת, גם במינים פולאינדריים יש מעט נקבות המזדווגות פעם אחת בלבד ובמינים מונאנדריים מעט נקבות המזדווגות מספר פעמים. הזכרים ברוב מיני בעלי החיים מסוגלים להזדווג עם מספר נקבות. בעשים, הזכרים משתי אסטרטגיות הרבייה מעבירים לנקבות בעת ההזדווגות ספרמטופור ובו תאי זרע בעלי יכולת להפרות את הביציות של הנקבה יחד עם תאי זרע שאינם מפרים ותפקידם המשוער הוא הפרעה לתאי הזרע המפרים של זכרים אחרים שהזדווגו עם אותה נקבה. מספר תאי הזרע שאינם מפרים עולה בעשרות מונים על מספרם של תאי הזרע המפרים. במספר מיני עשים יחד עם תאי הזרע ,הזכר מעביר לנקבה נוטריינטים התומכים בנקבה ובהתפתחות ה עוברים בביצים, בעוד בבמינים אחרים הזכר מעביר לנקבה חומרים הפוגעים בנקבה ומאיצים את הטלת הביצים. מכאן עולה שקיימים לחצי סלקציה מנוגדים, כאלו התומכים בשיתוף פעולה בין הזכר והנקבה וכאלו המעידים על קונפליקט בין האינטרסים של הזכר והנקבה. רוב המחקרים בדקו את המחיר והתועלת לנקבות באסטרטגיית הרבייה הפוליאנדרית. בניגוד למחקרים אלו בחרנו לבדוק שאלות דומות בעש האשכול, botrana Lobesia, בו הנקבות מזדווגות עם זכר אחד, פעם אחת בלבד, בימי חייהן. בעש האשכול, כ- 10% מהנקבות מזדווגות יותר מפעם אחת. ניצלנו עובדה זו כדי לבדוק את השכר והעונש בשתי אסטרטגיות הרבייה באותו מין ובאותם תנאים, על ידי סלקצייה מכוונת לשני קווים אמהיים, באחד סלקציה לנקבות שמזדווגות רק פעם אחת ובשני סלקציה לנקבות שמזדווגות יותר מפעם אחת )פעמיים לפחות(. בשלב זה של המחקר מצאנו כי לנקבות המזדווגות יותר מפעם אחת הצלחה רבייתית נמוכה יותר, אך לבניהן הצלחה רבייתית טובה יותר.

כנס
אולי יעניין אותך גם