נגישות
menu      
חיפוש מתקדם

הכנס ה56- של העמותה לזואולוגיה בישראל

עשים זכרים יודעים לאמוד את טיב הנקבות בסביבתם, ובהתאם לכך לבחור בת זוג בעלת פוטנציאל רבייתי גבוה. עם זאת, ייתכנו גורמים נוספים בבחירת בת הזוג, שאינם קשורים באופן ישיר לאיכות הנקבה, שטרם נבדקו. במחקר זה בחנו את בחירתו של עש זכר בבת זוג, בנוכחות זכרים נוספים. המחקר נעשה על אוכלוסייה של עשים, מגידול מעבדה, מהמין הלקטית ורודה )gossypiella Pectinophora), באמצעות שימוש במערכת אולפקטומטר, ביצוע תצפיות בכלובים וכן מדידת אורכי גוף בקליבר )מד-זחיח( דיגיטלי. מצאנו כי זכרים מעדיפים נקבות שבסביבתן זכרים נוספים, ויתרה מכך, נקבות בעודן מזדווגות. הזכרים מפריעים לזוג בניסיון להפריד בין הזכר והנקבה, ולעיתים קרובות הזוג אכן מתפרק. מצאנו שההפרעה מתקיימת בד בבד עם דחייה שחווים זכרים המנסים להזדווג עם נקבות פנויות, וששכיחות התופעה הולכת ודועכת לאורך זמן ההזדווגות, כשעיקרה ב15- הדקות הראשונות בהזדווגות שעורכת כשעה. לא נמצא הבדל בגודל הגוף של הזכרים המפריעים והזכרים המזדווגים. הזכרים והנקבות מזדווגים פעם אחת בכל לילה. ניתן להסביר תוצאות אלה בדחיפות למצוא בת זוג ולפיכך התפתחות של העדפה לנקבות שהוכחו כרצפטיביות )שאינן דוחות את הזכרים( או התפתחות של תופעת חיקוי בחירת בת-זוג, שגם היא באה לקצר את זמן החיפוש של נקבות המוכנות להזדווג. תופעה זו נמצאה במינים אחרים, כגון דגי מולי סנפירן, אך מתוארת כאן לראשונה בעשים.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
חיקוי בחירת בת זוג בעש הלקטית ורודה, gossypiella Pectinophora

הכנס ה56- של העמותה לזואולוגיה בישראל

עשים זכרים יודעים לאמוד את טיב הנקבות בסביבתם, ובהתאם לכך לבחור בת זוג בעלת פוטנציאל רבייתי גבוה. עם זאת, ייתכנו גורמים נוספים בבחירת בת הזוג, שאינם קשורים באופן ישיר לאיכות הנקבה, שטרם נבדקו. במחקר זה בחנו את בחירתו של עש זכר בבת זוג, בנוכחות זכרים נוספים. המחקר נעשה על אוכלוסייה של עשים, מגידול מעבדה, מהמין הלקטית ורודה )gossypiella Pectinophora), באמצעות שימוש במערכת אולפקטומטר, ביצוע תצפיות בכלובים וכן מדידת אורכי גוף בקליבר )מד-זחיח( דיגיטלי. מצאנו כי זכרים מעדיפים נקבות שבסביבתן זכרים נוספים, ויתרה מכך, נקבות בעודן מזדווגות. הזכרים מפריעים לזוג בניסיון להפריד בין הזכר והנקבה, ולעיתים קרובות הזוג אכן מתפרק. מצאנו שההפרעה מתקיימת בד בבד עם דחייה שחווים זכרים המנסים להזדווג עם נקבות פנויות, וששכיחות התופעה הולכת ודועכת לאורך זמן ההזדווגות, כשעיקרה ב15- הדקות הראשונות בהזדווגות שעורכת כשעה. לא נמצא הבדל בגודל הגוף של הזכרים המפריעים והזכרים המזדווגים. הזכרים והנקבות מזדווגים פעם אחת בכל לילה. ניתן להסביר תוצאות אלה בדחיפות למצוא בת זוג ולפיכך התפתחות של העדפה לנקבות שהוכחו כרצפטיביות )שאינן דוחות את הזכרים( או התפתחות של תופעת חיקוי בחירת בת-זוג, שגם היא באה לקצר את זמן החיפוש של נקבות המוכנות להזדווג. תופעה זו נמצאה במינים אחרים, כגון דגי מולי סנפירן, אך מתוארת כאן לראשונה בעשים.

כנס
אולי יעניין אותך גם