Advanced Search
Alon Ha'Note'a

מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת ועד תחילת שנות האלפיים הבאנו לישראל לבחינה עשרות זני ליצ’י מרחבי העולם, ניהלנו במרכז וולקני תוכנית השבחה שכללה למעלה מ 2,000- זריעים מהורים רבים ובמסגרתה בוררו שלושה זנים הנמצאים בתהליכי רישום פטנט. זנים אלה משלימים את סל הזנים
שלנו, הנשען על הזן ‘מאוריציוס’, עולים עליו בתכונותיהם ומאריכים את עונת השיווק של הליצ’י מישראל. טיפול נכון ומתקדם בפרי עדין ונפלא זה יקנה לנו יתרונות על פני מתחרינו באירופה, לטובת כל הנוגעים בדבר.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
יתרונות בגידול זני ליצ'י אחרים מ'מאוריציוס'
67

מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת ועד תחילת שנות האלפיים הבאנו לישראל לבחינה עשרות זני ליצ’י מרחבי העולם, ניהלנו במרכז וולקני תוכנית השבחה שכללה למעלה מ 2,000- זריעים מהורים רבים ובמסגרתה בוררו שלושה זנים הנמצאים בתהליכי רישום פטנט. זנים אלה משלימים את סל הזנים
שלנו, הנשען על הזן ‘מאוריציוס’, עולים עליו בתכונותיהם ומאריכים את עונת השיווק של הליצ’י מישראל. טיפול נכון ומתקדם בפרי עדין ונפלא זה יקנה לנו יתרונות על פני מתחרינו באירופה, לטובת כל הנוגעים בדבר.

Non-reviewed publication
You may also be interested in