Advanced Search

חנוך, אהוד; כרם, זהר; באשיר, לואי

Alon Ha'Note'a

בעבודה הנוכחית ביקשו החוקרים לאפיין את תגובת הזית מבחינת יבול ואיכות שמן למנת השקיה בשני זני השמן המרכזיים בארץ, 'סורי' ו'ברנע'. הידע שהתקבל יאפשר למגדל לקבוע את מנת המים לקבלת שילוב מיטבי של יבול ואיכות. הזנים בניסוי, שנמשך ארבע שנים, היו בסירוגיות הפוכה זה מזה במטע, מה שאיפשר ללמוד את השפעת עומס היבול על התגובה למנת ההשקיה.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
מנת השקיה מיטבית בכרם זיתים לשמן

חנוך, אהוד; כרם, זהר; באשיר, לואי

66

בעבודה הנוכחית ביקשו החוקרים לאפיין את תגובת הזית מבחינת יבול ואיכות שמן למנת השקיה בשני זני השמן המרכזיים בארץ, 'סורי' ו'ברנע'. הידע שהתקבל יאפשר למגדל לקבוע את מנת המים לקבלת שילוב מיטבי של יבול ואיכות. הזנים בניסוי, שנמשך ארבע שנים, היו בסירוגיות הפוכה זה מזה במטע, מה שאיפשר ללמוד את השפעת עומס היבול על התגובה למנת ההשקיה.

Non-reviewed publication
You may also be interested in