Advanced Search
Alon Ha'Note'a

תפוחי 'גרני סמית' מאוד רגישים לצירבון שטחי, נזק צינה המתרחש לאחר אחסון ב-0 מ"צ במשך כמה חודשים בתנאים רגילים. במחקר הנוכחי חיפשנו שיטה להפחתת הצירבון השטחי שתהיה ידידותית לסביבה ולאדם, יעילה וזולה יחסית ומתאימה לטיפול בתפוחים אורגניים.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
תפוח 'גרני סמית': טיפול ללא כימיקלים להפחתת המחלה צירבון שטחי
64 (10)

תפוחי 'גרני סמית' מאוד רגישים לצירבון שטחי, נזק צינה המתרחש לאחר אחסון ב-0 מ"צ במשך כמה חודשים בתנאים רגילים. במחקר הנוכחי חיפשנו שיטה להפחתת הצירבון השטחי שתהיה ידידותית לסביבה ולאדם, יעילה וזולה יחסית ומתאימה לטיפול בתפוחים אורגניים.

Non-reviewed publication
You may also be interested in