Advanced Search

בירגר ראובן - מרכז חקלאי העמק, מגדל העמק

Alon Ha'Note'a

כדי להמשיך להיות רווחי בשוק העולמי ולעמוד בתחרות ההולכת וגוברת מחויב ענף השקד בארץ לשיפור מתמיד בהעלאת הפוריות  ויעילות השיטות האגרוטכניות. אחת הדרכים לשפר רווחיות היא פיתוח זנים בעלי יבולים גבוהים ופרי איכותי. בפרויקט ההשבחה הישראלי בנוה יער הגישה המרכזית להעלאת הפוריות היא השבחה של זני שקד בעלי התאם עצמי. זנים כאלה תלויים פחות בדבורים ומאפשרים נטיעת מטע עם זן יחיד ללא תלות בזנים מפרים. פרויקט ההשבחה הניב עד כה כמה עשרות טיפוסי שקד הנושאים את הגן להפריה עצמית ולהם פרי איכותי עם פוטנציאל מסחרי. אחד מהטיפוסים הללו הינו 'מתן׳, שנבחן בשלוש חלקות מסחריות בשלושה אתרים גיאוגרפיים שונים: מרכז מחקר נוה יער )סמוך לבית שערים   (קיבוץ מגל ) אזור חדרה ( וכפר חרוב ) דרום רמת הגולן. המטרה העיקרית הייתה לבחון את היכולת של זן זה להשיא יבול מסחרי בתנאים  של היעדר מפרים, ולהשוות יבול זה ליבול המתקבל בנוכחות מפרים  זרים וליבול של הזן המסחרי המוביל 'אום אל פחם'. הממצאים משבע שנות יבול מראים ש'מתן' הגדל בבלוק ללא מפרים מסוגל לתת יבולים סדירים גבוהים מאלה של 'אום אל פחם'. מעבר לכך, הפרי המתקבל מהפריה עצמית נמצא באיכות דומה מאד לזה המתקבל  מהפריה זרה. אם כן, הזן 'מתן' מתאים לגידול מסחרי ללא מפרים ויכול להניב יבולים סדירים וגבוהים באיכות גלעין גבוהה..

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
מתן - זן שקד חדש בעל התאם עצמי

בירגר ראובן - מרכז חקלאי העמק, מגדל העמק

71 (11)

כדי להמשיך להיות רווחי בשוק העולמי ולעמוד בתחרות ההולכת וגוברת מחויב ענף השקד בארץ לשיפור מתמיד בהעלאת הפוריות  ויעילות השיטות האגרוטכניות. אחת הדרכים לשפר רווחיות היא פיתוח זנים בעלי יבולים גבוהים ופרי איכותי. בפרויקט ההשבחה הישראלי בנוה יער הגישה המרכזית להעלאת הפוריות היא השבחה של זני שקד בעלי התאם עצמי. זנים כאלה תלויים פחות בדבורים ומאפשרים נטיעת מטע עם זן יחיד ללא תלות בזנים מפרים. פרויקט ההשבחה הניב עד כה כמה עשרות טיפוסי שקד הנושאים את הגן להפריה עצמית ולהם פרי איכותי עם פוטנציאל מסחרי. אחד מהטיפוסים הללו הינו 'מתן׳, שנבחן בשלוש חלקות מסחריות בשלושה אתרים גיאוגרפיים שונים: מרכז מחקר נוה יער )סמוך לבית שערים   (קיבוץ מגל ) אזור חדרה ( וכפר חרוב ) דרום רמת הגולן. המטרה העיקרית הייתה לבחון את היכולת של זן זה להשיא יבול מסחרי בתנאים  של היעדר מפרים, ולהשוות יבול זה ליבול המתקבל בנוכחות מפרים  זרים וליבול של הזן המסחרי המוביל 'אום אל פחם'. הממצאים משבע שנות יבול מראים ש'מתן' הגדל בבלוק ללא מפרים מסוגל לתת יבולים סדירים גבוהים מאלה של 'אום אל פחם'. מעבר לכך, הפרי המתקבל מהפריה עצמית נמצא באיכות דומה מאד לזה המתקבל  מהפריה זרה. אם כן, הזן 'מתן' מתאים לגידול מסחרי ללא מפרים ויכול להניב יבולים סדירים וגבוהים באיכות גלעין גבוהה..

Non-reviewed publication
You may also be interested in