Advanced Search
Alon Ha'Note'a

הנוטע מעוניין לחשוף את העץ לקרינה מירבית כדי לייצר מוטמעים רבים ולאפשר ייצור פירות מירבי. אלא שיחד עם הקרינה הפוטוסינתטית בתחום הנראה נחשף העץ לקרינה אינפרה אדומה – קרינת חום. מידת ההתחממות של העץ תלויה בטמפרטורה באתר הגידול. על מנת לאפשר פוטוסינתזה פותח הצמח את הפיוניות שבעליו ומאפשר קליטת  Co2 במקביל הוא מאבד מים באמצעות התנדפות מפתחי הפיוניות בתהליך הנקרא טרנספירציה, והתנדפות זו מקררת את העלים. בתנאי חום מתרחש גלגל האירועים הבא: עם ההתחממות חלה עלייה נמרצת בטרנספירציה, שורשי העץ לא יכולים לעמוד בצריכת המים הגבוהה והם שולחים לפיוניות, באמצעת ההורמון הצמחי חומצה אבציסית ( Abscisic acid או ABA )מסר להיסגר.......

חלק א - חוברת 8, עמ' 15-14

חלק ב - חוברת 9, עמ' 20-18

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
אור וצל במטע: מחשבות על קרינה בעידן ההתחממות הגלובלית - חלק א+ ב
71

הנוטע מעוניין לחשוף את העץ לקרינה מירבית כדי לייצר מוטמעים רבים ולאפשר ייצור פירות מירבי. אלא שיחד עם הקרינה הפוטוסינתטית בתחום הנראה נחשף העץ לקרינה אינפרה אדומה – קרינת חום. מידת ההתחממות של העץ תלויה בטמפרטורה באתר הגידול. על מנת לאפשר פוטוסינתזה פותח הצמח את הפיוניות שבעליו ומאפשר קליטת  Co2 במקביל הוא מאבד מים באמצעות התנדפות מפתחי הפיוניות בתהליך הנקרא טרנספירציה, והתנדפות זו מקררת את העלים. בתנאי חום מתרחש גלגל האירועים הבא: עם ההתחממות חלה עלייה נמרצת בטרנספירציה, שורשי העץ לא יכולים לעמוד בצריכת המים הגבוהה והם שולחים לפיוניות, באמצעת ההורמון הצמחי חומצה אבציסית ( Abscisic acid או ABA )מסר להיסגר.......

חלק א - חוברת 8, עמ' 15-14

חלק ב - חוברת 9, עמ' 20-18

Non-reviewed publication
You may also be interested in