Advanced Search

רפי שטרן, גל ספיר, מרטין גולדווי,נורית בר-סיני / מו"פ צפון, מיג"ל.  מיקי נוי / שה"מ, משרד החקלאות. ישראל מורן / כרמי יוסף

Alon Ha'Note'a

לליצ'י הישראלי פוטנציאל כלכלי גבוה, בעיקר כגידול ייצוא, אך אין הוא ממומש במלואו. שלוש סיבות עיקריות מעכבות את פריצתו: קשיים בטיפול בפרי לאחר קטיף ובמהלך האחסון; עונת שיווק קצרה בארץ ובחו"ל של זן אחד בלבד, ׳מאוריציוס׳; פוריות לא גבוהה ולא יציבה של זן זה. מטרת המחקר הכללית הייתה שיפור הפוריות של הזן המרכזי ׳מאוריציוס׳, להעלאת היבול ושיפור הרווחיות.

מאמר המשך  - "שיפור ההפרייה בליצ'י " באותו הרכב של כותבים מקושר כאן - ראו קישור נוסף

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
שיפור האבקה בליצ’י: תוספת דבורי בומבוס למטע להעלאת היבול והגדלת הפרי

רפי שטרן, גל ספיר, מרטין גולדווי,נורית בר-סיני / מו"פ צפון, מיג"ל.  מיקי נוי / שה"מ, משרד החקלאות. ישראל מורן / כרמי יוסף

71 (10)

לליצ'י הישראלי פוטנציאל כלכלי גבוה, בעיקר כגידול ייצוא, אך אין הוא ממומש במלואו. שלוש סיבות עיקריות מעכבות את פריצתו: קשיים בטיפול בפרי לאחר קטיף ובמהלך האחסון; עונת שיווק קצרה בארץ ובחו"ל של זן אחד בלבד, ׳מאוריציוס׳; פוריות לא גבוהה ולא יציבה של זן זה. מטרת המחקר הכללית הייתה שיפור הפוריות של הזן המרכזי ׳מאוריציוס׳, להעלאת היבול ושיפור הרווחיות.

מאמר המשך  - "שיפור ההפרייה בליצ'י " באותו הרכב של כותבים מקושר כאן - ראו קישור נוסף

Non-reviewed publication
You may also be interested in