נגישות
menu      
Advanced Search

בהדרכת דר' יפית כהן, דר' חנן אייזנברג

עלקת מצרית Phelipanche aegyptiaca( הינה צמח טפיל מוחלט בעל טווח פונדקאים נרחב. הנזק מעלקת מצרית מתבטא בהתייבשות הפונדקאי וירידה מובהקת ביבול. עלקת מצרית הינה אחת האיומים העיקריים על גידול עגבניות תעשייה (עג״ת) בישראל. מטרות המחקר הינן אפיון דגמי פיזור מרחבי של עלקת מצרית בחלקת גידול ומציאת גורמים להערכת פוטנציאל הנגיעות בחלקת הגידול ולהמצאות דגמי פיזור שונים. מימוש מטרות המחקר יאפשר שיפור מערכת קבלת  ההחלטות ״פקעית״ להדברה מושכלת של עלקת בחלקת הגידול. כמו-כן יסייע מחקר זה בעתיד לביצוע ניטור יעיל של רמת הנגיעות בחלקה בשלב טרום שתילה.

תפוצת עלקת בחלקות נחקרה בקנ״מ של החלקה הבודדת ובקנ״מ אזורי. עבור בחינת דגמי הפיזור בקנ״מ של החלקה, מופתה נגיעות עלקת מצרית באופן אינטנסיבי במרחב ב 43- חלקות עג״ת בשלוש עונות גידול , 2010-2012 ,באמצעות ממ״ל-ממ״ג .(GPS-GIS) מדד הנגיעות אופיין באמצעות ארבע רמות נגיעות ( -0 אין נגיעות עד -3 נגיעות חמורה)  על-סמך ספירת תפרחות עלקת בחלקה לפני קטיף העגבניות. על-סמך המיפוי הנקודתי בוצעה אינטרפולציה המאפשרת הערכת נגיעות רציפה בכל החלקה.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
Spatial distribution characterization of Egypian broomrape (Phelipanche aegypyiaca) in tomato fields in Israel

בהדרכת דר' יפית כהן, דר' חנן אייזנברג

עלקת מצרית Phelipanche aegyptiaca( הינה צמח טפיל מוחלט בעל טווח פונדקאים נרחב. הנזק מעלקת מצרית מתבטא בהתייבשות הפונדקאי וירידה מובהקת ביבול. עלקת מצרית הינה אחת האיומים העיקריים על גידול עגבניות תעשייה (עג״ת) בישראל. מטרות המחקר הינן אפיון דגמי פיזור מרחבי של עלקת מצרית בחלקת גידול ומציאת גורמים להערכת פוטנציאל הנגיעות בחלקת הגידול ולהמצאות דגמי פיזור שונים. מימוש מטרות המחקר יאפשר שיפור מערכת קבלת  ההחלטות ״פקעית״ להדברה מושכלת של עלקת בחלקת הגידול. כמו-כן יסייע מחקר זה בעתיד לביצוע ניטור יעיל של רמת הנגיעות בחלקה בשלב טרום שתילה.

תפוצת עלקת בחלקות נחקרה בקנ״מ של החלקה הבודדת ובקנ״מ אזורי. עבור בחינת דגמי הפיזור בקנ״מ של החלקה, מופתה נגיעות עלקת מצרית באופן אינטנסיבי במרחב ב 43- חלקות עג״ת בשלוש עונות גידול , 2010-2012 ,באמצעות ממ״ל-ממ״ג .(GPS-GIS) מדד הנגיעות אופיין באמצעות ארבע רמות נגיעות ( -0 אין נגיעות עד -3 נגיעות חמורה)  על-סמך ספירת תפרחות עלקת בחלקה לפני קטיף העגבניות. על-סמך המיפוי הנקודתי בוצעה אינטרפולציה המאפשרת הערכת נגיעות רציפה בכל החלקה.

Scientific Publication
You may also be interested in