נגישות
menu      
Advanced Search

בהדרכת דר' ויקטוריה סורוקר, פרופ' עדה רפאלי

פסילת האגס,  Cacopsylla bidens (Šulc) (Hemiptera: Psyllidae)) הינה מזיק ספציפי וחשוב של האגס המסחרי ( Pyrus commun) באירופה ובארצות אגן הים התיכון. מין זה בעל מחזור חיים הכולל שלושה שלבים עיקריים: ביצה, נימפה ובוגר ומקיים מספר דורות בשנה. אורח חייו מסונכרן עם הפנולוגיה של עץ האגס. הבוגר מתאפיין בפוליפניזם עונתי הכולל שלושה מופעים: מופע קיץ בהיר וקטן )אביב-קיץ(, מופע חורף כהה וגדול ומופע ביניים בסתיו. מופע החורף של הנקבות מתאפיין בתרדמה רבייתית המתבטאת בחוסר בשלות מינית והתנהגות מינית מועטה. הפסילות גורמות בעיקר לפגיעה באיכות הפרי, בשל הפרשת טל דבש על ידי הנימפות והתפתחות פייחת, דבר המפחית מערכו המסחרי של הפרי. נכון להיום, ממשק ההדברה של פסילת האגס נשען על הדברה כימית הידועה במגרעותיה. לפיכך, קיים צורך במציאת אלטרנטיבות ידידותיות לסביבה, להתמודדות עם המזיק. זיהוי פרומון מין לדוגמה, עשוי להוות אלטרנטיבה שכזו בממשק ההדברה המשולבת של המזיק ( IPM ). בניסויי התנהגות קודמים נמצא כי קיימת משיכה של זכרים לנדיפי הנקבות. עובדה זו מהווה עדות ראשונה לתפקיד אותות כימיים בתקשורת בין-זוויגית בפסילה זו. הנקבות בניסויים אלו גודלו במעבדה בתנאי פוטופריודה ארוכה. בעבודה הנוכחית נבחנה הפרשת חומרי משיכה על ידי נקבות שנאספו בשדה ותגובת הזכרים לחומרים אלו לאורך השנה בניסויי מעבדה ובשדה. מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון את הקשר בין שינויי מופע הפסילות, מצב רבייתי של הנקבות והרכב פרומון המין שלהן ובין משיכה מינית של הזכרים. לצורך כך, בוצעו בתחילה ניסויי בחירה באמצעות אולפקטומטר לבחינת משיכת הזכרים לנדיפי הנקבות, ואיתור עונות בשנה בהן מתקיימת משיכה שכזו.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
Reproductive seasonality & chemical communication in pear psylla, Cacopsylla bidens

בהדרכת דר' ויקטוריה סורוקר, פרופ' עדה רפאלי

פסילת האגס,  Cacopsylla bidens (Šulc) (Hemiptera: Psyllidae)) הינה מזיק ספציפי וחשוב של האגס המסחרי ( Pyrus commun) באירופה ובארצות אגן הים התיכון. מין זה בעל מחזור חיים הכולל שלושה שלבים עיקריים: ביצה, נימפה ובוגר ומקיים מספר דורות בשנה. אורח חייו מסונכרן עם הפנולוגיה של עץ האגס. הבוגר מתאפיין בפוליפניזם עונתי הכולל שלושה מופעים: מופע קיץ בהיר וקטן )אביב-קיץ(, מופע חורף כהה וגדול ומופע ביניים בסתיו. מופע החורף של הנקבות מתאפיין בתרדמה רבייתית המתבטאת בחוסר בשלות מינית והתנהגות מינית מועטה. הפסילות גורמות בעיקר לפגיעה באיכות הפרי, בשל הפרשת טל דבש על ידי הנימפות והתפתחות פייחת, דבר המפחית מערכו המסחרי של הפרי. נכון להיום, ממשק ההדברה של פסילת האגס נשען על הדברה כימית הידועה במגרעותיה. לפיכך, קיים צורך במציאת אלטרנטיבות ידידותיות לסביבה, להתמודדות עם המזיק. זיהוי פרומון מין לדוגמה, עשוי להוות אלטרנטיבה שכזו בממשק ההדברה המשולבת של המזיק ( IPM ). בניסויי התנהגות קודמים נמצא כי קיימת משיכה של זכרים לנדיפי הנקבות. עובדה זו מהווה עדות ראשונה לתפקיד אותות כימיים בתקשורת בין-זוויגית בפסילה זו. הנקבות בניסויים אלו גודלו במעבדה בתנאי פוטופריודה ארוכה. בעבודה הנוכחית נבחנה הפרשת חומרי משיכה על ידי נקבות שנאספו בשדה ותגובת הזכרים לחומרים אלו לאורך השנה בניסויי מעבדה ובשדה. מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון את הקשר בין שינויי מופע הפסילות, מצב רבייתי של הנקבות והרכב פרומון המין שלהן ובין משיכה מינית של הזכרים. לצורך כך, בוצעו בתחילה ניסויי בחירה באמצעות אולפקטומטר לבחינת משיכת הזכרים לנדיפי הנקבות, ואיתור עונות בשנה בהן מתקיימת משיכה שכזו.

Scientific Publication
You may also be interested in