Advanced Search
Alon Ha'Note'a

זיהוי מרכיבי פרומון המין של עש התמר הקטן, Batrachedra amydraula, איפשר פיתוח פיתיון סינתטי רגיש ויעיל הן לניטור והן ללכידה המונית של מזיק זה ואחרים. העבודה שלהלן מפרטת את יתרונות שיטת הלכידה ההמונית שפותחה בניסויי שדה ומודלים תיאורטיים, כאשר השיטה נבחנת כיום בתכנית הדברה בערבה דרומית בשטחים הנגועים בעש התמר הקטן. 

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
עש התמר הקטן: פיתוח כלים ללכידה המונית באמצעות פרומונים
2

זיהוי מרכיבי פרומון המין של עש התמר הקטן, Batrachedra amydraula, איפשר פיתוח פיתיון סינתטי רגיש ויעיל הן לניטור והן ללכידה המונית של מזיק זה ואחרים. העבודה שלהלן מפרטת את יתרונות שיטת הלכידה ההמונית שפותחה בניסויי שדה ומודלים תיאורטיים, כאשר השיטה נבחנת כיום בתכנית הדברה בערבה דרומית בשטחים הנגועים בעש התמר הקטן. 

Non-reviewed publication
You may also be interested in