Advanced Search
Alon Ha'Note'a

מחבר נוסף: י' יזהר

התפרסם ב"עלון הנוטע", כרך כט, עמ' 600-599, 604-602, 613-606, 623-614

יצא גם כפרסום מיוחד מס' 65 שכותרתו "מחקרים בעצי פרי סובטרופיים", בעריכת יונה רוסו ממינהל המחקר החקלאי (1976), כולל תקצירים באנגלית.

שמות המאמרים: 

הדברת פטריות הגורמות לריקבונם של פירות המנגו במשך האחסון

העלים כגורם בהשתרשותם של ייחורי אבוקדו

הדברה משולבת של מזיקי התמר בישראל

הכנימה הקמחית ארוכת-הזנב באבוקדו, נזק פונדקאים ורגישות זנים

 

 

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
מחקרים באבוקדו - חלק שלישי; החוברת מוקדשת לפרופ' חנן אופנהיימר

מחבר נוסף: י' יזהר

התפרסם ב"עלון הנוטע", כרך כט, עמ' 600-599, 604-602, 613-606, 623-614

יצא גם כפרסום מיוחד מס' 65 שכותרתו "מחקרים בעצי פרי סובטרופיים", בעריכת יונה רוסו ממינהל המחקר החקלאי (1976), כולל תקצירים באנגלית.

שמות המאמרים: 

הדברת פטריות הגורמות לריקבונם של פירות המנגו במשך האחסון

העלים כגורם בהשתרשותם של ייחורי אבוקדו

הדברה משולבת של מזיקי התמר בישראל

הכנימה הקמחית ארוכת-הזנב באבוקדו, נזק פונדקאים ורגישות זנים

 

 

Heritage document
You may also be interested in