Advanced Search
Alon Ha'Note'a

הורדת מכסים ופתיחת החקלאות לתחרות חופשית מול תוצרת חקלאית מיובאת אינן הפתרון לעליית מחירי התוצרת החקלאית לצרכן הישראלי. ההבטחה בחוק ההסדרים המוצע לפצות את החקלאים בגין תחרות זולה תחזיר את החקלאות הישראלית לנכה חברתית ומשקית.

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
דעה אישית נחרצת: חוק ההסדרים או אסטרטגיית ניהול סיכונים
75 (יולי)

הורדת מכסים ופתיחת החקלאות לתחרות חופשית מול תוצרת חקלאית מיובאת אינן הפתרון לעליית מחירי התוצרת החקלאית לצרכן הישראלי. ההבטחה בחוק ההסדרים המוצע לפצות את החקלאים בגין תחרות זולה תחזיר את החקלאות הישראלית לנכה חברתית ומשקית.

Non-reviewed publication
You may also be interested in