Advanced Search

י' נשרי, י' הגין, מ' בזלת, זאב גולופ, ה"ח הימן, ד' ניב, א' ברסקי

עריכה והוצאה לאור: המועצה לפיתוח דשנים, באר שבע.

שמות המאמרים של חוקרי מכון וולקני:

פיזיולוגיה של האשלגן בצמח - מ' אחיטוב

אשלגן זמין בקרקע ושיטות קביעתו - ס' פייגנבאום

קביעת הרמה הקריטית של אשלגן על-סמך הקורלציה בין שיעוריו בצמח לבין סימני הרעב החזותיים ולבין היבול ואיכותו בכמה גידולי שדה חשובים - ד' לחובר וי' ארנון

דישון עצי הדר באשלגן - א' בר-עקיבא

תצרוכת האשלגן בעצי פרי נשירים וגפן - מ' הופמן

ניסויים בדישון מלא במטעי בננות - ע' כפכפי

דישון אשלגני בתירס - א' שלומי

השפעת הדישון האשלגני בקרקע לס על יבול וכמה תכונות טכנולוגיות של סלק הסוכר. בחינת רמות שונות של אשלגן - מ' צור וד' לחובר

דישון אשלגני בכותנה ויחסו להופעת השחמת; סיכום ניסויים 1963-1961 - יעקב הלוי

Powered by ClearMash Solutions Ltd -
Volcani treasures
About
Terms of use
סימפוזיון על בעיות הדישון האשלגני בישראל

י' נשרי, י' הגין, מ' בזלת, זאב גולופ, ה"ח הימן, ד' ניב, א' ברסקי

עריכה והוצאה לאור: המועצה לפיתוח דשנים, באר שבע.

שמות המאמרים של חוקרי מכון וולקני:

פיזיולוגיה של האשלגן בצמח - מ' אחיטוב

אשלגן זמין בקרקע ושיטות קביעתו - ס' פייגנבאום

קביעת הרמה הקריטית של אשלגן על-סמך הקורלציה בין שיעוריו בצמח לבין סימני הרעב החזותיים ולבין היבול ואיכותו בכמה גידולי שדה חשובים - ד' לחובר וי' ארנון

דישון עצי הדר באשלגן - א' בר-עקיבא

תצרוכת האשלגן בעצי פרי נשירים וגפן - מ' הופמן

ניסויים בדישון מלא במטעי בננות - ע' כפכפי

דישון אשלגני בתירס - א' שלומי

השפעת הדישון האשלגני בקרקע לס על יבול וכמה תכונות טכנולוגיות של סלק הסוכר. בחינת רמות שונות של אשלגן - מ' צור וד' לחובר

דישון אשלגני בכותנה ויחסו להופעת השחמת; סיכום ניסויים 1963-1961 - יעקב הלוי

Scientific Publication
You may also be interested in