חיפוש מתקדם

 

תקציר:

היעילות והדיוק של שיטות גילוי הייחומים ועיתוי מועד ההזרעה בייחום, הם הגורמים המימשקיים העיקריים המשפיעים על ביצועי הרבייה של פרות חלב. שיפור גורמים אלו, יגדיל את היעילות הכלכלית של עדר הבקר לחלב . תוצאות מחקרים שבוצעו בעונות ממוזגות, מצביעים על כך שהעיתוי המיטבי של מועד ההזרעה הוא בתחום של 16-5 שעות מתחילת הייחום. לכן במימשק הרבייה המקובל בארץ, בו הפרות מוזרעות פעם אחת ובמועד יחיד במשך היממה, ללא קשר למועד תחילת הייחום, לא ניתן להשיג שיעור התעברות המירבי.

עבודה זו התמקדה בבדיקת מידת ההשפעה של גורם – עיתוי מועד ההזרעה בייחום- על שיעור ההתעברות, תוך כדי הפעלת שני מימשקי הזרעה, בהם ניתן לתזמן את מועד ההזרעה של הפרה למועד המיטבי בייחום. בחינת מימשקי הזרעה אלו בעונות הקיץ והסתיו, איפשרה לכמת את תרומתם האפשרית להגדלת שיעור ההתעברות בהשוואה למימשק ההזרעה המקובל בארץ . הניסוי בוצע בעדר בו מופעל מימשק רבייה מבוקר, במשך 3 שנים, בעונות הקיץ והסתיו. הניסוי בוצע עם מבכירות ופרות במשך שלוש ההזרעות הראשונות אחר ההמלטה (938 הזרעות).
בתקופת הניסוי הופעל מימשק צינון. המצב הגופני של הפרות נוטר, החל ממועד ההמלטה ועד סיום ההזרעות. נתוני יצור החלב והרכבו, בחודש השני והשלישי אחר ההמלטה וסמוך למועד ההזרעה נאספו מביקורות החלב. מידת התקינות של מערכת המין אחר ההמלטה נקבעה מנתוני ביקורי הרופא המטפל. נתונים אקלימיים של טמפרטורת אוויר יבשה ולחה שימשו לחישוב מדד עומס חום .(THI) תצפיות לגילוי ייחומים התקיימו כמעט באופן רצוף במשך היממה, על מנת לקבוע בצורה מדויקת את מועד ההתחלה של הייחום, ואת רווח-הזמן בין מועד תחילת הייחום ובין מועד ההזרעה.

המבכירות והפרות לקראת ההזרעה הראשונה, חולקו מראש לשלוש קבוצות (מימשקי הזרעה) על פי: המרחק מההמלטה והמצב הגופני בהמלטה.

 1. קבוצת הזרעה אחת – בוקר – (AI) הפרות בקבוצה זו, הוזרעו פעם אחת במשך הייחום בשעות הבוקר. זהו מימשק ההזרעה המקובל בארץ.

 2. קבוצת הזרעה אחת – בוקר או ערב (AM/PM) – הפרות בקבוצה זו הוזרעו פעם אחת במשך הייחום, באחד משני המועדים: בוקר או ערב. מועד ההזרעה נקבע לפי מועד תחילת
הייחום של הפרה.

 3. קבוצת שתי הזרעות (2∗AI)- הפרות בקבוצה זו, הוזרעו פעמיים במשך הייחום. ההזרעה הראשונה נערכה במועד הסמוך ביותר לגילוי הייחום; בבוקר או בערב, וההזרעה השנייה נערכה כעבור 12 שעות; בערב או בבוקר בהתאמה.

במימשק ההזרעה AI הוזרעו הפרות ברווח-זמן של 24-0 שעות מתחילת הייחום, ואילו במימשקי ההזרעה AM/PM ו- 2∗AI הן הוזרעו במועד המיטבי בייחום . עיתוי מועד ההזרעה ביחס למועד תחילת הייחום, משפיע על שיעור ההתעברות של הפרות בקיץ ובסתיו. שיעור ההתעברות הנמוך ביותר (25.5%) נמצא כשהפרות הוזרעו 4-0 שעות מתחילת הייחום. שיעורי ההתעברות עולים באופן הדרגתי החל מרווח הזמן של 12-8 שעות (37.0%) ועד לרווח הזמן של 20-16 שעות (46.7%). שיעור ההתעברות ברווח הזמן 24-20 שעות היה נמוך יותר (39.7%). הסיכויים של פרה להתעבר, כאשר היא מוזרעת באחד מרווחי-זמן של: 12-8 שעות, 16-12 שעות, 20-16 שעות או 24-20 שעות מתחילת הייחום, גדולים פי: 1.75 , 2.19 , 2.60 ו- 2.02 בהשוואה לפרה שהוזרעה ברווח-זמן של 4-0 שעות. שיעורי ההתעברות במימשקי ההזרעה שנבדקו : AI, PM/AM ו- 2∗AI היו: 35.5 , 52.9 ו-%43.5 (p<0.02) אצל המבכירות ו- 31.5 , 35.4 ו- 42.7% (p<0.02) אצל הפרות, בהתאמה. שיעורי ההתעברות של המבכירות והפרות ביחד, במימשקי ההזרעה : AI, PM/AM ו- 2∗AI , היו: 33.1 , 41.8 , ו- 43.0% בהתאמה (p<0.02). במימשקי ההזרעה AM/PM ו-2∗AI, היו הסיכויים של פרה להתעבר, גדולים פי 1.52 ו- 1.67 בהתאמה, בהשוואה לסיכויי ההתעברות של פרה שהוזרעה בהתאם למימשק ההזרעה AI.

בעונת הסתיו שיעורי ההתעברות, במימשקי ההזרעה AI, AM/PM ו- , 2∗AI גבוהים יותר בהשוואה לעונת הקיץ בשיעורים של: 15.6% , 24.3% ו- 38.9% בהתאמה. אופי ההשפעה של עומס החום על שיעורי ההתעברות שונה במימשקי ההזרעה שנבדקו. כל עוד ממוצע THI ביום הייחום הוא בתחום של 74.9-60.0 יחידות, שיעורי ההתעברות במימשקי ההזרעה AM/PM ו-2∗AI, גבוהים באופן משמעותי בהשוואה לשיעור ההתעברות במימשק ההזרעה AI. במידה וממוצע THI ביום הייחום גדול מ- 75 יחידות, שיעורי ההתעברות של הפרות בכל מימשקי ההזרעה נמוכים יותר וערכיהם דומים. את כדאיות ההפעלה של מימשקי PM/AM ו- 2∗AI, המבוססים על כניסת המזריע למשק פעמיים ביום, יש לשקול לאור השיפור בשיעור ההתעברות וההוצאות הנלוות.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
הזרעת פרות במועד המיטבי בייחום כאמצעי לשיפור הפוריות בקיץ
361-0082-02
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות

 

תקציר:

היעילות והדיוק של שיטות גילוי הייחומים ועיתוי מועד ההזרעה בייחום, הם הגורמים המימשקיים העיקריים המשפיעים על ביצועי הרבייה של פרות חלב. שיפור גורמים אלו, יגדיל את היעילות הכלכלית של עדר הבקר לחלב . תוצאות מחקרים שבוצעו בעונות ממוזגות, מצביעים על כך שהעיתוי המיטבי של מועד ההזרעה הוא בתחום של 16-5 שעות מתחילת הייחום. לכן במימשק הרבייה המקובל בארץ, בו הפרות מוזרעות פעם אחת ובמועד יחיד במשך היממה, ללא קשר למועד תחילת הייחום, לא ניתן להשיג שיעור התעברות המירבי.

עבודה זו התמקדה בבדיקת מידת ההשפעה של גורם – עיתוי מועד ההזרעה בייחום- על שיעור ההתעברות, תוך כדי הפעלת שני מימשקי הזרעה, בהם ניתן לתזמן את מועד ההזרעה של הפרה למועד המיטבי בייחום. בחינת מימשקי הזרעה אלו בעונות הקיץ והסתיו, איפשרה לכמת את תרומתם האפשרית להגדלת שיעור ההתעברות בהשוואה למימשק ההזרעה המקובל בארץ . הניסוי בוצע בעדר בו מופעל מימשק רבייה מבוקר, במשך 3 שנים, בעונות הקיץ והסתיו. הניסוי בוצע עם מבכירות ופרות במשך שלוש ההזרעות הראשונות אחר ההמלטה (938 הזרעות).
בתקופת הניסוי הופעל מימשק צינון. המצב הגופני של הפרות נוטר, החל ממועד ההמלטה ועד סיום ההזרעות. נתוני יצור החלב והרכבו, בחודש השני והשלישי אחר ההמלטה וסמוך למועד ההזרעה נאספו מביקורות החלב. מידת התקינות של מערכת המין אחר ההמלטה נקבעה מנתוני ביקורי הרופא המטפל. נתונים אקלימיים של טמפרטורת אוויר יבשה ולחה שימשו לחישוב מדד עומס חום .(THI) תצפיות לגילוי ייחומים התקיימו כמעט באופן רצוף במשך היממה, על מנת לקבוע בצורה מדויקת את מועד ההתחלה של הייחום, ואת רווח-הזמן בין מועד תחילת הייחום ובין מועד ההזרעה.

המבכירות והפרות לקראת ההזרעה הראשונה, חולקו מראש לשלוש קבוצות (מימשקי הזרעה) על פי: המרחק מההמלטה והמצב הגופני בהמלטה.

 1. קבוצת הזרעה אחת – בוקר – (AI) הפרות בקבוצה זו, הוזרעו פעם אחת במשך הייחום בשעות הבוקר. זהו מימשק ההזרעה המקובל בארץ.

 2. קבוצת הזרעה אחת – בוקר או ערב (AM/PM) – הפרות בקבוצה זו הוזרעו פעם אחת במשך הייחום, באחד משני המועדים: בוקר או ערב. מועד ההזרעה נקבע לפי מועד תחילת
הייחום של הפרה.

 3. קבוצת שתי הזרעות (2∗AI)- הפרות בקבוצה זו, הוזרעו פעמיים במשך הייחום. ההזרעה הראשונה נערכה במועד הסמוך ביותר לגילוי הייחום; בבוקר או בערב, וההזרעה השנייה נערכה כעבור 12 שעות; בערב או בבוקר בהתאמה.

במימשק ההזרעה AI הוזרעו הפרות ברווח-זמן של 24-0 שעות מתחילת הייחום, ואילו במימשקי ההזרעה AM/PM ו- 2∗AI הן הוזרעו במועד המיטבי בייחום . עיתוי מועד ההזרעה ביחס למועד תחילת הייחום, משפיע על שיעור ההתעברות של הפרות בקיץ ובסתיו. שיעור ההתעברות הנמוך ביותר (25.5%) נמצא כשהפרות הוזרעו 4-0 שעות מתחילת הייחום. שיעורי ההתעברות עולים באופן הדרגתי החל מרווח הזמן של 12-8 שעות (37.0%) ועד לרווח הזמן של 20-16 שעות (46.7%). שיעור ההתעברות ברווח הזמן 24-20 שעות היה נמוך יותר (39.7%). הסיכויים של פרה להתעבר, כאשר היא מוזרעת באחד מרווחי-זמן של: 12-8 שעות, 16-12 שעות, 20-16 שעות או 24-20 שעות מתחילת הייחום, גדולים פי: 1.75 , 2.19 , 2.60 ו- 2.02 בהשוואה לפרה שהוזרעה ברווח-זמן של 4-0 שעות. שיעורי ההתעברות במימשקי ההזרעה שנבדקו : AI, PM/AM ו- 2∗AI היו: 35.5 , 52.9 ו-%43.5 (p<0.02) אצל המבכירות ו- 31.5 , 35.4 ו- 42.7% (p<0.02) אצל הפרות, בהתאמה. שיעורי ההתעברות של המבכירות והפרות ביחד, במימשקי ההזרעה : AI, PM/AM ו- 2∗AI , היו: 33.1 , 41.8 , ו- 43.0% בהתאמה (p<0.02). במימשקי ההזרעה AM/PM ו-2∗AI, היו הסיכויים של פרה להתעבר, גדולים פי 1.52 ו- 1.67 בהתאמה, בהשוואה לסיכויי ההתעברות של פרה שהוזרעה בהתאם למימשק ההזרעה AI.

בעונת הסתיו שיעורי ההתעברות, במימשקי ההזרעה AI, AM/PM ו- , 2∗AI גבוהים יותר בהשוואה לעונת הקיץ בשיעורים של: 15.6% , 24.3% ו- 38.9% בהתאמה. אופי ההשפעה של עומס החום על שיעורי ההתעברות שונה במימשקי ההזרעה שנבדקו. כל עוד ממוצע THI ביום הייחום הוא בתחום של 74.9-60.0 יחידות, שיעורי ההתעברות במימשקי ההזרעה AM/PM ו-2∗AI, גבוהים באופן משמעותי בהשוואה לשיעור ההתעברות במימשק ההזרעה AI. במידה וממוצע THI ביום הייחום גדול מ- 75 יחידות, שיעורי ההתעברות של הפרות בכל מימשקי ההזרעה נמוכים יותר וערכיהם דומים. את כדאיות ההפעלה של מימשקי PM/AM ו- 2∗AI, המבוססים על כניסת המזריע למשק פעמיים ביום, יש לשקול לאור השיפור בשיעור ההתעברות וההוצאות הנלוות.

דוח מחקר
אולי יעניין אותך גם