חיפוש מתקדם

דלקות עטין בפרות ברפת החלב מהוות את הגורם העיקרי לירידה בהכנסות ועליה בהוצאות. חיידקים מקבוצת הקוליפורמים גורמים לדלקות עטין קליניות חריפות, המחייבות
במקרים רבים התערבות טיפולית, המובילה להצלחה בסילוק החיידק וחזרת הפרה לתנובה מלאה. יחד עם זאת, במקרים רבים חלה ירידה בתנובה בתנובת החלב, הרכב
החלב ברבע שעבר אירוע דלקתי ו/או ברבעים הנוספים משתנה ולעיתים מתפתחת דלקת תת-קלינית כרונית עם התלקחויות קלינית. על פי נתוני המעבדה המרכזית בקיסריה כ-
50% מסך כל הדוגמאות מדלקות עטין קליניות, שנשלחו לאבחון, נמצאו חיידקים מקבוצת הקוליפורמים. חשוב לציין, שבגלל היחס חיידק-מאכסן, בחלק מדלקות העטין
בגין א. קולי (לרבות הדבקות מכוונות בניסויים), זמן השארות החיידק בעטין קצר יחסית ועל כן, בנוסף לדוגמאות החלב בהן מאובחנים חיידקים מקבוצת הקוליפורמים, קיימת
התייחסות לכך שבאותן הדוגמאות בהן לא אובחן כל חיידק – הדלקת נגרמה בגין חיידק מקבוצה זו. נכון להיום הנזק הכלכלי העיקרי מדלקות אלו נובע מהוצאת פרות, מירידה משמעותית בכמות החלב ואיכותו כתוצאה מתרומה גבוהה של סת"ס למיכל החלב.

מטרת מחקר הייתה: לאפיין את הרכב החלב ואיכותו לתעשייה מרגע הופעת דלקת עטין קלינית, ולאורך החודשים שלאחר מכן, אבחון גורם הדלקת כ-א. קולי ברבע הנגוע ובמקביל
בשאר רבעי העטין. אפיון הרכב החלב ואיכותו לתעשייה, כדי לאפשר למגדל להחליט האם החלב ראוי להיות מוכנס למיכל החלב, כדי לאפשר לתעשייה לקבל חלב באיכות טובה
יותר. בוצעו שני מחקרים: 1. מעקב בזמן אמת. 2. ניתוח רטרוספקטיבי של פרות עם חלב באיכות נמוכה לתעשייה.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
השפעות ארוכות טווח על הרכב החלב בעקבות דלקות עטין מאשריכיה קולי והשפעתן על איכות החלב לתעשייה לייצור גבינות [תקציר בלבד]
לייטנר, גבריאל; בלום, שלמה
845-0275-11
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות

דלקות עטין בפרות ברפת החלב מהוות את הגורם העיקרי לירידה בהכנסות ועליה בהוצאות. חיידקים מקבוצת הקוליפורמים גורמים לדלקות עטין קליניות חריפות, המחייבות
במקרים רבים התערבות טיפולית, המובילה להצלחה בסילוק החיידק וחזרת הפרה לתנובה מלאה. יחד עם זאת, במקרים רבים חלה ירידה בתנובה בתנובת החלב, הרכב
החלב ברבע שעבר אירוע דלקתי ו/או ברבעים הנוספים משתנה ולעיתים מתפתחת דלקת תת-קלינית כרונית עם התלקחויות קלינית. על פי נתוני המעבדה המרכזית בקיסריה כ-
50% מסך כל הדוגמאות מדלקות עטין קליניות, שנשלחו לאבחון, נמצאו חיידקים מקבוצת הקוליפורמים. חשוב לציין, שבגלל היחס חיידק-מאכסן, בחלק מדלקות העטין
בגין א. קולי (לרבות הדבקות מכוונות בניסויים), זמן השארות החיידק בעטין קצר יחסית ועל כן, בנוסף לדוגמאות החלב בהן מאובחנים חיידקים מקבוצת הקוליפורמים, קיימת
התייחסות לכך שבאותן הדוגמאות בהן לא אובחן כל חיידק – הדלקת נגרמה בגין חיידק מקבוצה זו. נכון להיום הנזק הכלכלי העיקרי מדלקות אלו נובע מהוצאת פרות, מירידה משמעותית בכמות החלב ואיכותו כתוצאה מתרומה גבוהה של סת"ס למיכל החלב.

מטרת מחקר הייתה: לאפיין את הרכב החלב ואיכותו לתעשייה מרגע הופעת דלקת עטין קלינית, ולאורך החודשים שלאחר מכן, אבחון גורם הדלקת כ-א. קולי ברבע הנגוע ובמקביל
בשאר רבעי העטין. אפיון הרכב החלב ואיכותו לתעשייה, כדי לאפשר למגדל להחליט האם החלב ראוי להיות מוכנס למיכל החלב, כדי לאפשר לתעשייה לקבל חלב באיכות טובה
יותר. בוצעו שני מחקרים: 1. מעקב בזמן אמת. 2. ניתוח רטרוספקטיבי של פרות עם חלב באיכות נמוכה לתעשייה.

דוח מחקר
אולי יעניין אותך גם