חיפוש מתקדם

אלון צור, שלמה גלידאי / חב׳ ׳מרחב גדות אגרו׳. יעקב ארמון / ׳מור פירות השרון׳

עלון הנוטע

בשנה האחרונה, 2017 , נערך במחלקה לאחסון  במרכז וולקני ניסוי בהיקף מסחרי שסיכם את כל הניסויים שבוצעו במהלך השנים האחרונות באפרסמון מזן ׳טריומף׳ עם מווסת הצמיחה סופרלון )׳מרחב גדות אגרו׳( לצמצום שעור הרקבוונות של מחלת הכתם השחור בפרי. בניסוי אחרון זה נמצא ששני ריסוסי סופרלון 0.05% , בסוף אוגוסט ובספטמבר, העלו את שעור הפרי הראוי  לייצוא ב- 8%- , עם רווח נוסף של כ 900- ש״ח/ד׳ לעומת טיפול הביקורת המשקי. לאחר שלושה וחצי חודשי אחסון ב 0- מ"צ הפחית טיפול  הסופרלון את שעור רקבון הכתם השחור, שיפר את מוצקות הפרי ואת  איכותו. תוצאות הניסוי מאששות תוצאות מחקרים קודמים המתארות את השפעת הסופרלון על איכות פרי אפרסמון מזן ׳טריומף׳.

 

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
תרומתו של מווסת הצמיחה סופרלון לשיפור איכות של פרי האפרסמון

אלון צור, שלמה גלידאי / חב׳ ׳מרחב גדות אגרו׳. יעקב ארמון / ׳מור פירות השרון׳

71 (9)

בשנה האחרונה, 2017 , נערך במחלקה לאחסון  במרכז וולקני ניסוי בהיקף מסחרי שסיכם את כל הניסויים שבוצעו במהלך השנים האחרונות באפרסמון מזן ׳טריומף׳ עם מווסת הצמיחה סופרלון )׳מרחב גדות אגרו׳( לצמצום שעור הרקבוונות של מחלת הכתם השחור בפרי. בניסוי אחרון זה נמצא ששני ריסוסי סופרלון 0.05% , בסוף אוגוסט ובספטמבר, העלו את שעור הפרי הראוי  לייצוא ב- 8%- , עם רווח נוסף של כ 900- ש״ח/ד׳ לעומת טיפול הביקורת המשקי. לאחר שלושה וחצי חודשי אחסון ב 0- מ"צ הפחית טיפול  הסופרלון את שעור רקבון הכתם השחור, שיפר את מוצקות הפרי ואת  איכותו. תוצאות הניסוי מאששות תוצאות מחקרים קודמים המתארות את השפעת הסופרלון על איכות פרי אפרסמון מזן ׳טריומף׳.

 

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם