חיפוש מתקדם

תהליכים מוגברים של עיור במרכז הארץ ועליית ערך הקרקעות גורמים לנדידה של שטחי גידולים חקלאים לפריפריה. תופעה זו הביאה להתרחבות שטחי החקלאות היוצרים פסיפס של חלקות וגידולים שונים במארג אגרו- אקולוגי עם שטחים טבעיים. מטבע הדברים - הפעילויות השונות בחקלאות אינטנסיבית כוללות בין היתר שימוש מוגבר בחומרי הדברה. הללו הם חומרים כימיים שנעשה בהם שימוש בשדה להשמדת מזיקים, כולל חרקים, עשבים רעים, פטריות ומכרסמים. בהרכבם הכימי חומרי ההדברה משתייכים לכמה משפחות עיקריות, כדוגמת האורגנוכלורידים, אורגנו פוספטים, קרבמטים וטריאזינים. עקב הפעילות החקלאית האינטנסיבית והשימוש הנרחב בחומרי הדברה הם הפכו למזהמים של מקורות מים, האוויר והסביבה. לאחר השימוש בהם בשדה, חומרי ההדברה עוברים תהליכי פירוק כימיים וביולוגיים ספיחה ושחרור, נידוף, שטיפה עם מי ההשקיה והגשם, תנועה אופקית לעבר מים עליים או חלחול בקרקע לכיוון מי התהום וסכנתם תלויה בכמותם ובאורך זמן התפרקותם בתנאים טבעיים. שלושה גורמים עיקריים התורמים לזליגת חומרי ההדברה: סחף קרקע הנגרם על ידי מים כתוצאה מסופות גשמים והשקיה ]דומיננטי בצפון הארץ[, סחף רוח במהלך סופות אבק ]דומיננטי בנגב הצפוני[ ועיבודים חקלאיים היוצרים תנועה של חלקיקי אבק הנישאים למרחק. אנו ביקשנו לחקור את נושא השירותים האקולוגיים של חורשות הקק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים, על מזעור פיזורם של מזהמים וחומרי הדברה.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות הקק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים,על מזעור פיזורם של מזהמים וחומרי-הדברה
Studying the ecological services of planted KKL forests by the edge of intensive agricultural fields for minimizing the dispersion of Pesticides
דר' יצחק קטרה - המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דר' שלמה שריג - מרכז קטיף לחקר מדבריות החוף, שדות נגב .
277-0495-14
בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות הקק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים,על מזעור פיזורם של מזהמים וחומרי-הדברה
הממצאים בדוח זה הינם תוצאות ניסוי ואינם מהווים בשום אופן המלצות

תהליכים מוגברים של עיור במרכז הארץ ועליית ערך הקרקעות גורמים לנדידה של שטחי גידולים חקלאים לפריפריה. תופעה זו הביאה להתרחבות שטחי החקלאות היוצרים פסיפס של חלקות וגידולים שונים במארג אגרו- אקולוגי עם שטחים טבעיים. מטבע הדברים - הפעילויות השונות בחקלאות אינטנסיבית כוללות בין היתר שימוש מוגבר בחומרי הדברה. הללו הם חומרים כימיים שנעשה בהם שימוש בשדה להשמדת מזיקים, כולל חרקים, עשבים רעים, פטריות ומכרסמים. בהרכבם הכימי חומרי ההדברה משתייכים לכמה משפחות עיקריות, כדוגמת האורגנוכלורידים, אורגנו פוספטים, קרבמטים וטריאזינים. עקב הפעילות החקלאית האינטנסיבית והשימוש הנרחב בחומרי הדברה הם הפכו למזהמים של מקורות מים, האוויר והסביבה. לאחר השימוש בהם בשדה, חומרי ההדברה עוברים תהליכי פירוק כימיים וביולוגיים ספיחה ושחרור, נידוף, שטיפה עם מי ההשקיה והגשם, תנועה אופקית לעבר מים עליים או חלחול בקרקע לכיוון מי התהום וסכנתם תלויה בכמותם ובאורך זמן התפרקותם בתנאים טבעיים. שלושה גורמים עיקריים התורמים לזליגת חומרי ההדברה: סחף קרקע הנגרם על ידי מים כתוצאה מסופות גשמים והשקיה ]דומיננטי בצפון הארץ[, סחף רוח במהלך סופות אבק ]דומיננטי בנגב הצפוני[ ועיבודים חקלאיים היוצרים תנועה של חלקיקי אבק הנישאים למרחק. אנו ביקשנו לחקור את נושא השירותים האקולוגיים של חורשות הקק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים, על מזעור פיזורם של מזהמים וחומרי הדברה.

דוח מחקר
אולי יעניין אותך גם