חיפוש מתקדם

דניאל ורנר – שה"מ, המחלקה לבקר, שמואל פרל – המכון הוטרינרי

לביצוע הניסוי אשר נערך ברפת מינהל המחקר בבית דגן, נאספו במשך חודש דצמבר 1999 ומחצית ינואר  14 עגלות בגיל 4-3 ימים. העגלות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצת הביקורת קיבלה 450 ג'/יום תחליף 2000 חלב בהגמעה אחת וקבוצת ניסוי קיבלה חלב באופן חופשי בשתי הגמעות ליום. העגלות הוחזקו במלונות . שתי הקבוצות הואבסו בבליל יונקים המכיל 17% חלבון ו- 3.38 מק"ל אנרגיה מטבולית (ערכים ע"ב ח"י). בשתי הקבוצות הבליל ניתן באופן חופשי (lib ad). כמו כן הייתה לעגלות גישה חופשית למי שתייה. קבוצת הביקורת נגמלה בגיל 50 יום וקבוצת הניסוי בגיל 60 יום. המזון ושאריותיו נשקלו 5 ימים בכל שבוע לצורך חישוב צריכת מזון. מידי שבוע נמדדו משקל גוף, היקף החזה, גובה המפרקת ורוחב אגן.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
השפעת משטר ההגמעה על הרכב הגופה ובלוטת החלב של עגלות לתחלופה ב- 60 יום

דניאל ורנר – שה"מ, המחלקה לבקר, שמואל פרל – המכון הוטרינרי

לביצוע הניסוי אשר נערך ברפת מינהל המחקר בבית דגן, נאספו במשך חודש דצמבר 1999 ומחצית ינואר  14 עגלות בגיל 4-3 ימים. העגלות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצת הביקורת קיבלה 450 ג'/יום תחליף 2000 חלב בהגמעה אחת וקבוצת ניסוי קיבלה חלב באופן חופשי בשתי הגמעות ליום. העגלות הוחזקו במלונות . שתי הקבוצות הואבסו בבליל יונקים המכיל 17% חלבון ו- 3.38 מק"ל אנרגיה מטבולית (ערכים ע"ב ח"י). בשתי הקבוצות הבליל ניתן באופן חופשי (lib ad). כמו כן הייתה לעגלות גישה חופשית למי שתייה. קבוצת הביקורת נגמלה בגיל 50 יום וקבוצת הניסוי בגיל 60 יום. המזון ושאריותיו נשקלו 5 ימים בכל שבוע לצורך חישוב צריכת מזון. מידי שבוע נמדדו משקל גוף, היקף החזה, גובה המפרקת ורוחב אגן.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם