חיפוש מתקדם

גיל אשל, רועי אגוזי - התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות

עלון הנוטע

מאמר זה בוחן את השפעת החיפוי הצמחי וחומרי הדברה הזולגים עם הנגר אל הסביבה. בחלקות ניסוי עם וללא חיפוי קרקע, בפרדס מסחרי מזן אור, בוצע ניטור השטפים ונמצא כי חיפוי צמחי בין שורות הפרדס צימצם באופן משמעותי, כדי 80% , את כמות הסחף העדין שנע כחומר מרחף )רחופת( והפחית כליל את כמות הסחף הגס  ) גרופת(  שנע במגע עם הקרקע. קצב אובדן קרקע חמרה ללא חיפוי נאמד ב 3.5±0.5- מ”מ לשנה, בדומה למדידות אחרות שנערכו באזור השרון. כמו כן נמצא, שאם מבקשים לשמר את מבנה הגדודית לאורך שנים חשוב לחפות אותה בכיסוי צמחי, חי או מת. בחלקות שבהן היה חיפוי צמחי מלא - צמחייה עשבונית בין השורות ושבבי עץ על הגדודיות, נמנעה זליגה של קוטלי העשבים אל מחוץ לחלקה משום שכמות החומר המיושם קטנה )פחות שטח מרוסס(, נפחי הנגר העילי פחותים וחלקיקי הקרקע המוסעים שוקעים בתחום הפרדס.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
השפעת חיפוי צמחי בפרדס ובמטע על סחיפת קרקע וחומרי הדברה לסביבה

גיל אשל, רועי אגוזי - התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות

70 (12)

מאמר זה בוחן את השפעת החיפוי הצמחי וחומרי הדברה הזולגים עם הנגר אל הסביבה. בחלקות ניסוי עם וללא חיפוי קרקע, בפרדס מסחרי מזן אור, בוצע ניטור השטפים ונמצא כי חיפוי צמחי בין שורות הפרדס צימצם באופן משמעותי, כדי 80% , את כמות הסחף העדין שנע כחומר מרחף )רחופת( והפחית כליל את כמות הסחף הגס  ) גרופת(  שנע במגע עם הקרקע. קצב אובדן קרקע חמרה ללא חיפוי נאמד ב 3.5±0.5- מ”מ לשנה, בדומה למדידות אחרות שנערכו באזור השרון. כמו כן נמצא, שאם מבקשים לשמר את מבנה הגדודית לאורך שנים חשוב לחפות אותה בכיסוי צמחי, חי או מת. בחלקות שבהן היה חיפוי צמחי מלא - צמחייה עשבונית בין השורות ושבבי עץ על הגדודיות, נמנעה זליגה של קוטלי העשבים אל מחוץ לחלקה משום שכמות החומר המיושם קטנה )פחות שטח מרוסס(, נפחי הנגר העילי פחותים וחלקיקי הקרקע המוסעים שוקעים בתחום הפרדס.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם