נגישות
menu      
חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' ורד יריחימוביץ, דר' אבי צדקה

הזן 'האס' מהווה מרכיב חשוב בין זני האבוקדו בעולם ובארץ. הבעיה העיקרית בזן היא אחוז גבוה של פירות קטנים, כ 40%-60% - מכלל הפירות הינם בעלי משקל סופי נמוך מ 220 – גרם. הפירות הקטנים נבדלים מהפירות הגדולים בצורה ובגודל, הבדלים אלו ניתנים לזיהוי בשלבים מוקדמים של התפתחות הפרי. אפיון פירות קטנים הראה כי בפירות אלו קליפת הזרע מנוונת וקצב גידולם מואט, למרות זאת, היבטים נוספים הקשורים בהתפתחות הפרי כגון תהליכי הבשלה והזדקנות אינם מושפעים. התפתחות וגידול פרי תלויים בקצב חלוקת התאים ובגידולם. ברוב מיני הפירות חלוקת התאים נמשכת במשך תקופה קצרה לאחר החנטה, אולם באבוקדו חלוקת התאים נמשכת במהלך כל שלבי התפתחות הפרי. מחקר אנטומי השוואתי שנערך בזן 'האס' הוביל למסקנה כי הגורם המגביל את התפתחות הפרי אינו גידול התאים אלא עיכוב בתהליך חלוקתם. ממצא אשר הוביל לסדרת עבודות שנערכה במטרה לנסות ולאפיין שינויים במאזן ההורמונלי בין פירות גדולים וקטנים. בעבודות אלו נמצא כי במהלך התפתחות הפרי, חלה עלייה חדה ברמת חומצה אבסיסית (ABA) ברקמת הציפה של פירות קטנים. כמו כן דווח, על עלייה חדה בייצור/צבירת ABA וירידה בייצור/צבירת אוקסין (IAA) בזרעי פירות קטנים. בניגוד לאוקסין, המעודד חלוקת תאים. ABA מעכבת תהליך זה, לפיכך הוצע כי עלייה ביצירת/צבירת ABA , בשלבים מוקדמים של התפתחות הפרי, עשויה להוות גורם מרכזי התורם לעיכוב תהליך חלוקת התאים ולפנוטיפ פרי קטן בזן האס’. למרות הידע הקיים, אודות השינויים במאזן ההורמונלי החלים במהלך התפתחות הפרי, המידע אודות הסיגנלים המולקולארים הקושרים בין פעילות מחזור התא בפרי האבוקדו ובין השינויים הורמונאלים החלים בפרי הינו מצומצם ביותר.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בחינת גורמים אנדוגניים המשפיעים על מאזן הורמונלי ועל גודל הפרי באבוקדו "האס"

בהדרכת דר' ורד יריחימוביץ, דר' אבי צדקה

הזן 'האס' מהווה מרכיב חשוב בין זני האבוקדו בעולם ובארץ. הבעיה העיקרית בזן היא אחוז גבוה של פירות קטנים, כ 40%-60% - מכלל הפירות הינם בעלי משקל סופי נמוך מ 220 – גרם. הפירות הקטנים נבדלים מהפירות הגדולים בצורה ובגודל, הבדלים אלו ניתנים לזיהוי בשלבים מוקדמים של התפתחות הפרי. אפיון פירות קטנים הראה כי בפירות אלו קליפת הזרע מנוונת וקצב גידולם מואט, למרות זאת, היבטים נוספים הקשורים בהתפתחות הפרי כגון תהליכי הבשלה והזדקנות אינם מושפעים. התפתחות וגידול פרי תלויים בקצב חלוקת התאים ובגידולם. ברוב מיני הפירות חלוקת התאים נמשכת במשך תקופה קצרה לאחר החנטה, אולם באבוקדו חלוקת התאים נמשכת במהלך כל שלבי התפתחות הפרי. מחקר אנטומי השוואתי שנערך בזן 'האס' הוביל למסקנה כי הגורם המגביל את התפתחות הפרי אינו גידול התאים אלא עיכוב בתהליך חלוקתם. ממצא אשר הוביל לסדרת עבודות שנערכה במטרה לנסות ולאפיין שינויים במאזן ההורמונלי בין פירות גדולים וקטנים. בעבודות אלו נמצא כי במהלך התפתחות הפרי, חלה עלייה חדה ברמת חומצה אבסיסית (ABA) ברקמת הציפה של פירות קטנים. כמו כן דווח, על עלייה חדה בייצור/צבירת ABA וירידה בייצור/צבירת אוקסין (IAA) בזרעי פירות קטנים. בניגוד לאוקסין, המעודד חלוקת תאים. ABA מעכבת תהליך זה, לפיכך הוצע כי עלייה ביצירת/צבירת ABA , בשלבים מוקדמים של התפתחות הפרי, עשויה להוות גורם מרכזי התורם לעיכוב תהליך חלוקת התאים ולפנוטיפ פרי קטן בזן האס’. למרות הידע הקיים, אודות השינויים במאזן ההורמונלי החלים במהלך התפתחות הפרי, המידע אודות הסיגנלים המולקולארים הקושרים בין פעילות מחזור התא בפרי האבוקדו ובין השינויים הורמונאלים החלים בפרי הינו מצומצם ביותר.

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם