נגישות
menu      
חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' יפית כהן, דר' חנן אייזנברג

עלקת מצרית Phelipanche aegyptiaca( הינה צמח טפיל מוחלט בעל טווח פונדקאים נרחב. הנזק מעלקת מצרית מתבטא בהתייבשות הפונדקאי וירידה מובהקת ביבול. עלקת מצרית הינה אחת האיומים העיקריים על גידול עגבניות תעשייה (עג״ת) בישראל. מטרות המחקר הינן אפיון דגמי פיזור מרחבי של עלקת מצרית בחלקת גידול ומציאת גורמים להערכת פוטנציאל הנגיעות בחלקת הגידול ולהמצאות דגמי פיזור שונים. מימוש מטרות המחקר יאפשר שיפור מערכת קבלת  ההחלטות ״פקעית״ להדברה מושכלת של עלקת בחלקת הגידול. כמו-כן יסייע מחקר זה בעתיד לביצוע ניטור יעיל של רמת הנגיעות בחלקה בשלב טרום שתילה.

תפוצת עלקת בחלקות נחקרה בקנ״מ של החלקה הבודדת ובקנ״מ אזורי. עבור בחינת דגמי הפיזור בקנ״מ של החלקה, מופתה נגיעות עלקת מצרית באופן אינטנסיבי במרחב ב 43- חלקות עג״ת בשלוש עונות גידול , 2010-2012 ,באמצעות ממ״ל-ממ״ג .(GPS-GIS) מדד הנגיעות אופיין באמצעות ארבע רמות נגיעות ( -0 אין נגיעות עד -3 נגיעות חמורה)  על-סמך ספירת תפרחות עלקת בחלקה לפני קטיף העגבניות. על-סמך המיפוי הנקודתי בוצעה אינטרפולציה המאפשרת הערכת נגיעות רציפה בכל החלקה.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
אפיון תפרושת מרחבית של עלקת מצרית Phelipanche aegyptiaca בחלקות עגבניה לתעשייה בישראל

בהדרכת דר' יפית כהן, דר' חנן אייזנברג

עלקת מצרית Phelipanche aegyptiaca( הינה צמח טפיל מוחלט בעל טווח פונדקאים נרחב. הנזק מעלקת מצרית מתבטא בהתייבשות הפונדקאי וירידה מובהקת ביבול. עלקת מצרית הינה אחת האיומים העיקריים על גידול עגבניות תעשייה (עג״ת) בישראל. מטרות המחקר הינן אפיון דגמי פיזור מרחבי של עלקת מצרית בחלקת גידול ומציאת גורמים להערכת פוטנציאל הנגיעות בחלקת הגידול ולהמצאות דגמי פיזור שונים. מימוש מטרות המחקר יאפשר שיפור מערכת קבלת  ההחלטות ״פקעית״ להדברה מושכלת של עלקת בחלקת הגידול. כמו-כן יסייע מחקר זה בעתיד לביצוע ניטור יעיל של רמת הנגיעות בחלקה בשלב טרום שתילה.

תפוצת עלקת בחלקות נחקרה בקנ״מ של החלקה הבודדת ובקנ״מ אזורי. עבור בחינת דגמי הפיזור בקנ״מ של החלקה, מופתה נגיעות עלקת מצרית באופן אינטנסיבי במרחב ב 43- חלקות עג״ת בשלוש עונות גידול , 2010-2012 ,באמצעות ממ״ל-ממ״ג .(GPS-GIS) מדד הנגיעות אופיין באמצעות ארבע רמות נגיעות ( -0 אין נגיעות עד -3 נגיעות חמורה)  על-סמך ספירת תפרחות עלקת בחלקה לפני קטיף העגבניות. על-סמך המיפוי הנקודתי בוצעה אינטרפולציה המאפשרת הערכת נגיעות רציפה בכל החלקה.

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם