נגישות
menu      
חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בהדרכת דר' סטנלי פרימן, פרופ' דני שטיינברג

מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו קיימת ברוב אזורי גידול המנגו בעולם וגורמת לנזקים כבדים לענף גידול המנגו. המחלה בארץ נגרמת ע"י הפטרייה Fusarium mangiferae  

Britz, Wingeld & Marasas . נבגי הפטרייה חודרים לרקמה הצמחית דרך חפי הפקע ומתבססים תוך יצירת חוסר איזון הורמונאלי, מטאבולי ונוטריינטי שמביא ליצירת תפרחות וצימוח וגטטיבי מעוותים. מהתפרחות לרוב לא ניתן לקבל פרי והן מהוות מקור לאינוקולום להדבקה.

מטרת מחקר זה היתה ללמוד על האפידימיולוגיה של הפתוגן שמשפיעה באופן ישיר על חומרת מחלת עיוות התפרחות והצימוח של המנגו. אופן השתמרותם של הנבגים ודרכי הפצתם מושפעים בין היתר מתנאים א-ביוטים. לכן, על מנת לבחון את יכולתם להשתמר במטע הנגוע ולעבור בין מטעים, בחנו את רגישותם לקרני השמש בעוצמות שונות. נבגי הפטרייה נמצאו רגישים לקרינת שמש ישירה וחיותם פחתה ככל שמשך החשיפה היה ממושך יותר ובעוצמות קרינה חזקות יותר. גורם נוסף שמשפיע על ההפצה של הנבגים ועל חומרת המחלה הוא מזיק הנפוץ בגידולי מנגו: אקרית הפקע של המנגו  Aceria mangiferae.  תזונתן של האקריות מתאי האפידרמיס של חפי הפקע גורמת ליצירת פצעים מזעריים שדרכם יכולים הנבגים לחדור ביתר קלות ולהתבסס ברקמה הצמחית לכן, נבדקה עוצמת המחלה ברקמה פצועה ביחס לרקמה לא פצועה. יתרה על כן, על מנת למצוא את התנאים המיטביים להדבקה נעשה האילוח בריכוז נבגים משתנה. פן נוסף אשר נבחן בהקשר זה הינו תרומתו של זמן התבססות ארוך לאחר האילוח לעוצמת המחלה ולהופעת סימפטומים בתפרחות....... (המשך בטקסט המלא)

עבודה זו מוקדשת לזכרה של אפרת גמליאל אטינסקי

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
היבטים אפידמיולוגים והישרדות של הפטרייה Fusarium mangiferae גורם מחלת עיוות התפרחות והצימוח בעצי מנגו

בהדרכת דר' סטנלי פרימן, פרופ' דני שטיינברג

מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו קיימת ברוב אזורי גידול המנגו בעולם וגורמת לנזקים כבדים לענף גידול המנגו. המחלה בארץ נגרמת ע"י הפטרייה Fusarium mangiferae  

Britz, Wingeld & Marasas . נבגי הפטרייה חודרים לרקמה הצמחית דרך חפי הפקע ומתבססים תוך יצירת חוסר איזון הורמונאלי, מטאבולי ונוטריינטי שמביא ליצירת תפרחות וצימוח וגטטיבי מעוותים. מהתפרחות לרוב לא ניתן לקבל פרי והן מהוות מקור לאינוקולום להדבקה.

מטרת מחקר זה היתה ללמוד על האפידימיולוגיה של הפתוגן שמשפיעה באופן ישיר על חומרת מחלת עיוות התפרחות והצימוח של המנגו. אופן השתמרותם של הנבגים ודרכי הפצתם מושפעים בין היתר מתנאים א-ביוטים. לכן, על מנת לבחון את יכולתם להשתמר במטע הנגוע ולעבור בין מטעים, בחנו את רגישותם לקרני השמש בעוצמות שונות. נבגי הפטרייה נמצאו רגישים לקרינת שמש ישירה וחיותם פחתה ככל שמשך החשיפה היה ממושך יותר ובעוצמות קרינה חזקות יותר. גורם נוסף שמשפיע על ההפצה של הנבגים ועל חומרת המחלה הוא מזיק הנפוץ בגידולי מנגו: אקרית הפקע של המנגו  Aceria mangiferae.  תזונתן של האקריות מתאי האפידרמיס של חפי הפקע גורמת ליצירת פצעים מזעריים שדרכם יכולים הנבגים לחדור ביתר קלות ולהתבסס ברקמה הצמחית לכן, נבדקה עוצמת המחלה ברקמה פצועה ביחס לרקמה לא פצועה. יתרה על כן, על מנת למצוא את התנאים המיטביים להדבקה נעשה האילוח בריכוז נבגים משתנה. פן נוסף אשר נבחן בהקשר זה הינו תרומתו של זמן התבססות ארוך לאחר האילוח לעוצמת המחלה ולהופעת סימפטומים בתפרחות....... (המשך בטקסט המלא)

עבודה זו מוקדשת לזכרה של אפרת גמליאל אטינסקי

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם