חיפוש מתקדם
הפקולטה לחקלאות

בשנים האחרונות התרחב בארץ גידול ירקות במצע מנותק כתחליף לגידול בקרקע. במספר מדינות נחקקו חוקים אשר מחייבים את המגדלים למחזר את מי הנקז כדי למנוע מהמיס לזהם את מי התהום או מקורות מים פתוחים. ברם, מיחזור המיס עלול לאלח את מצע הגידול בחממה בפתוגנים שיתפשטו דרך המים ויגרמו לנרקיס. בעבודה זו, בחנו את יעילותן של מערכות לחיטוי מים, בתנאי מעבדה, בחממה למחקר ובחממות מסחריות. בחנו בתנאי מעבדה את יעילות החיטוי ע"י קרינת uv בהדברת הפתוגנים : Pythium Fusarium ,)ווניה זאיר Erwinia carol )tovora pv. carotovora ,)פיתיוס )aphanI lra~rmatum Tomato Mosaic העגבניה של מוזאיקה ווירוס( פוזריום )oxysporum ] sp. radicis-Iycopersici vilus ToMW .(נונוץבלה קטילה מוחלטת של פיתיום במינון cm2/mWs 70 ,של אירווניה ב- 125 שצפיפות שככל נמצא. 360 mWs/cm2 -ב פוזריוס ושל 180 mWs/cm2 -ב TOMV של tmws/cm2 אוכלוסיית הפתוגן גבוהה יותר, כך גדל המינון של לען הדרוש להדברת הפתוגן באותה רמה של יעילות. נבדקה התפשטות החיידק קסנטומונס )ען( vesicatoria Xelthomonas הגורם למחלת הגרב י הבקטרי, בחממה לימודית בעין גדי, בגידול פלפל במערכות הידרופוניות )"שיטת עין גדי"( עם מי נקז ממוחזרים. בניסוי אחד, האילוח נעשה דרך מי השקייה ובניסוי השני האילוח היה ע"י שתילת צמח מודבק יחד עם הצמחים הבריאים. במערכת אחת חוטאו מי הנקז ע"י קרינת 7קן והמערכת השניה שמשה כהיקש. מינון ה- uv היה cml/mWs 150 .בשני הניסויים הללו, חיטוי ע"י UY הפחית את צפיפות אוכלוסיית חיידקי xv במי השקייה ובגבעולי הצמחים. תוצאות דומות התקבלו בהדברה של אירווניה ופיתיום, פתוגנים שהיו במערכת באופן ספונטני.

דוד סילברמן - מחבר.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
חיטוי מי השקייה להדברת פתוגנים במערכת של מי נקז לשימוש חוזר
חיטוי מי השקייה להדברת פתוגנים במערכת של מי נקז לשימוש חוזר

בשנים האחרונות התרחב בארץ גידול ירקות במצע מנותק כתחליף לגידול בקרקע. במספר מדינות נחקקו חוקים אשר מחייבים את המגדלים למחזר את מי הנקז כדי למנוע מהמיס לזהם את מי התהום או מקורות מים פתוחים. ברם, מיחזור המיס עלול לאלח את מצע הגידול בחממה בפתוגנים שיתפשטו דרך המים ויגרמו לנרקיס. בעבודה זו, בחנו את יעילותן של מערכות לחיטוי מים, בתנאי מעבדה, בחממה למחקר ובחממות מסחריות. בחנו בתנאי מעבדה את יעילות החיטוי ע"י קרינת uv בהדברת הפתוגנים : Pythium Fusarium ,)ווניה זאיר Erwinia carol )tovora pv. carotovora ,)פיתיוס )aphanI lra~rmatum Tomato Mosaic העגבניה של מוזאיקה ווירוס( פוזריום )oxysporum ] sp. radicis-Iycopersici vilus ToMW .(נונוץבלה קטילה מוחלטת של פיתיום במינון cm2/mWs 70 ,של אירווניה ב- 125 שצפיפות שככל נמצא. 360 mWs/cm2 -ב פוזריוס ושל 180 mWs/cm2 -ב TOMV של tmws/cm2 אוכלוסיית הפתוגן גבוהה יותר, כך גדל המינון של לען הדרוש להדברת הפתוגן באותה רמה של יעילות. נבדקה התפשטות החיידק קסנטומונס )ען( vesicatoria Xelthomonas הגורם למחלת הגרב י הבקטרי, בחממה לימודית בעין גדי, בגידול פלפל במערכות הידרופוניות )"שיטת עין גדי"( עם מי נקז ממוחזרים. בניסוי אחד, האילוח נעשה דרך מי השקייה ובניסוי השני האילוח היה ע"י שתילת צמח מודבק יחד עם הצמחים הבריאים. במערכת אחת חוטאו מי הנקז ע"י קרינת 7קן והמערכת השניה שמשה כהיקש. מינון ה- uv היה cml/mWs 150 .בשני הניסויים הללו, חיטוי ע"י UY הפחית את צפיפות אוכלוסיית חיידקי xv במי השקייה ובגבעולי הצמחים. תוצאות דומות התקבלו בהדברה של אירווניה ופיתיום, פתוגנים שהיו במערכת באופן ספונטני.

דוד סילברמן - מחבר.

פרסום מדעי
אולי יעניין אותך גם