חיפוש מתקדם

אייל רבן, בנימין יעקב ואריק בהט

עלון הנוטע

במספר זנים חשובים של ענבי מאכל צבעוניים קיימת בעיית מימוש חלקי של פוטנציאל הצבע וחוסר אחידות הצבע, כתוצאה מגורמים אקלימיים או גידוליים. מטרת המחקר היתה לבחון את השפעת התכשיר הנוזלי אתרל לשיפור צבעם של שני זני מאכל בישראל. התכשיר יושם במשך שלוש עונות בשלב שבירת הצבע של האשכול על הזנים "פלאם סידלס" ("FLAME SEEDLESS") ושני כרמים של הזן "רד גלוב" ("RED GLOBE") במהלך עונה אחת. התוצאות מצביעות על תלות של עוצמת הצבע במינון האתרל שיושם בכרם, על השפעות מובהקות של המינון הגבוה (0.1%) ובחלק מהניסויים גם במינון נמוך יותר. עד כה לא נמצאו השפעות שליליות של אתרל על איכות הפרי לפני האחסון ולאחריו או על טעם הפרי. המסקנה ממחקר זה היא, שניתן ליישם את החומר בישראל בענבים הצבעוניים שנבדקו. במקביל, יש לבחון האם מועדי ריסוס שונים עשויים לשפר את עוצמת הצבע, מה השפעת התכשיר על זנים נוספים ומהם תנאי היישום המסחרי.

עמ' 215-213, 218, 222

See English summary at the end of the article

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
יישום אתרל לשיפור הצבע של ענבי המאכל 'פלאם סידלס' ו'רד גלוב'

אייל רבן, בנימין יעקב ואריק בהט

58

במספר זנים חשובים של ענבי מאכל צבעוניים קיימת בעיית מימוש חלקי של פוטנציאל הצבע וחוסר אחידות הצבע, כתוצאה מגורמים אקלימיים או גידוליים. מטרת המחקר היתה לבחון את השפעת התכשיר הנוזלי אתרל לשיפור צבעם של שני זני מאכל בישראל. התכשיר יושם במשך שלוש עונות בשלב שבירת הצבע של האשכול על הזנים "פלאם סידלס" ("FLAME SEEDLESS") ושני כרמים של הזן "רד גלוב" ("RED GLOBE") במהלך עונה אחת. התוצאות מצביעות על תלות של עוצמת הצבע במינון האתרל שיושם בכרם, על השפעות מובהקות של המינון הגבוה (0.1%) ובחלק מהניסויים גם במינון נמוך יותר. עד כה לא נמצאו השפעות שליליות של אתרל על איכות הפרי לפני האחסון ולאחריו או על טעם הפרי. המסקנה ממחקר זה היא, שניתן ליישם את החומר בישראל בענבים הצבעוניים שנבדקו. במקביל, יש לבחון האם מועדי ריסוס שונים עשויים לשפר את עוצמת הצבע, מה השפעת התכשיר על זנים נוספים ומהם תנאי היישום המסחרי.

עמ' 215-213, 218, 222

See English summary at the end of the article

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם