חיפוש מתקדם

אריה יצחק, דוד סילברמן, יואל חדד - שה"ם

שחר יצחק, ציון דקו - מו"פ בקעת בית שאן

 

שדה וירק

בשנים האחרונות מדווחים המשווקים והקניינים בחו"ל על בעיות קשות בחיי מדף של הבזיל הקיצי, השחרה ונשירת עלים. פסילות המשלוחים בתקופה זו משפיעות לרעה גם על המשך השיווק בחורף. המטרה העיקרית היא למצוא את התנאים המיטביים לגידול בזיל בקיץ בחממות ולבחון את ההשפעה של כמויות מים על היבול, על האיכות ועל חיי המדף של בזיל. מטרה נוספת היא לאתר את הגורם המגביל והגורם להשחרת הבזיל. לממשק ההשקיה והדישון חשיבות רבה במניעת השחרות העלים ושיפור איכות הבזיל ליצוא.

לצורך זה הועמד ניסוי לבחינת השפעתו של ממשק ההשקיה על האיכות וחיי המדף של הבזיל בקיץ, בחוות עדן שבעמק המעיינות. בניסוי היו 4 טיפולי השקיה: מקדם של 30% ביחס להתאדות מגיגית, מקדם של 50% ביחס להתאדות מגיגית, מקדם של 75% ביחס להתאדות מגיגית ומקדם של 100% ביחס להתאדות מגיגית. בכל טיפול השקיה נבחנו שני זנים, האחד "פרי", שהוא הזן המוביל בהיקף הגידול באזור, והזן השני "אדיר". מנת המים נקבעה לפי ההתאדות הנמדדת ביום הקודם. מספר ההשקיות ליום נקבע לפי מנת המים היומית מחולקת בשניים (2 מ"ק לדונם למנה, כפי שמקובל באזור בגידול על מצע טוף). ריכוז הדשן היה זהה בכל הטיפולים ועמד על 120-90 מ"ג לליטר חנקן בדשן שפר 4-2-8. מתוצאות הניסוי מתברר, שעלייה בכמויות המים לא גרמה לעלייה ביבול, וברוב הקצירים הפגיעה בחיי המדף לא הייתה עקבית. על-פי תוצאות היבולים ואיכות חיי המדף בניסוי, נראה שבקיץ ניתן להשקות את הבזיל במקדם של 75-50% מהתאדות הגיגית. בניסוי זה לא היתה תופעה של השחרת עלים באף טיפול, כך שלא ניתן לראות את השינויים בכמות המים כסיבה לתופעה. (מתוך המאמר)

עמ' 28-26, 30

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בחינת ממשק השקיה בבזיל קיץ למניעת השחרת העלים, לשיפור האיכות וחיי המדף; חוות עדן - עמק המעיינות, 2010

אריה יצחק, דוד סילברמן, יואל חדד - שה"ם

שחר יצחק, ציון דקו - מו"פ בקעת בית שאן

 

מרץ

בשנים האחרונות מדווחים המשווקים והקניינים בחו"ל על בעיות קשות בחיי מדף של הבזיל הקיצי, השחרה ונשירת עלים. פסילות המשלוחים בתקופה זו משפיעות לרעה גם על המשך השיווק בחורף. המטרה העיקרית היא למצוא את התנאים המיטביים לגידול בזיל בקיץ בחממות ולבחון את ההשפעה של כמויות מים על היבול, על האיכות ועל חיי המדף של בזיל. מטרה נוספת היא לאתר את הגורם המגביל והגורם להשחרת הבזיל. לממשק ההשקיה והדישון חשיבות רבה במניעת השחרות העלים ושיפור איכות הבזיל ליצוא.

לצורך זה הועמד ניסוי לבחינת השפעתו של ממשק ההשקיה על האיכות וחיי המדף של הבזיל בקיץ, בחוות עדן שבעמק המעיינות. בניסוי היו 4 טיפולי השקיה: מקדם של 30% ביחס להתאדות מגיגית, מקדם של 50% ביחס להתאדות מגיגית, מקדם של 75% ביחס להתאדות מגיגית ומקדם של 100% ביחס להתאדות מגיגית. בכל טיפול השקיה נבחנו שני זנים, האחד "פרי", שהוא הזן המוביל בהיקף הגידול באזור, והזן השני "אדיר". מנת המים נקבעה לפי ההתאדות הנמדדת ביום הקודם. מספר ההשקיות ליום נקבע לפי מנת המים היומית מחולקת בשניים (2 מ"ק לדונם למנה, כפי שמקובל באזור בגידול על מצע טוף). ריכוז הדשן היה זהה בכל הטיפולים ועמד על 120-90 מ"ג לליטר חנקן בדשן שפר 4-2-8. מתוצאות הניסוי מתברר, שעלייה בכמויות המים לא גרמה לעלייה ביבול, וברוב הקצירים הפגיעה בחיי המדף לא הייתה עקבית. על-פי תוצאות היבולים ואיכות חיי המדף בניסוי, נראה שבקיץ ניתן להשקות את הבזיל במקדם של 75-50% מהתאדות הגיגית. בניסוי זה לא היתה תופעה של השחרת עלים באף טיפול, כך שלא ניתן לראות את השינויים בכמות המים כסיבה לתופעה. (מתוך המאמר)

עמ' 28-26, 30

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם